Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Annonse
Annonse

måndag 23. januar 2017

Kommunen byrjar utgreiing

Storbarnehage i sentrum?

Kommunen byrjar utgreiing

Volda kommune byrjar ei utgreiing om barnehagedrifta i sentrum, og vil vurdere å bygge ein ny barnehage som kan samle dei kommunale barnehagane. Målsetjinga er å ha utgreiinga ferdig til sommaren.

 
 
Annonse
Annonse
 
Lånekassa i Ørsta berga

Lånekassa i Ørsta berga

Over tjue statlege arbeidsplassar ved Lånekassen i Ørsta er berga.

Låg vekst i trafikktala

Eiksundsambandet og Kvivsvegen:

Låg vekst i trafikktala

Trafikken gjennom Eiksundsambandet og på Kvivsvegen vekst framleis, men i mindre grad enn tidlegare år.

Brannutrykking i Volda

Brannutrykking i Volda

Søndag like før kl. 19 rykte Volda brann og redning ut.

 
 
 
Pretre AS satsar i Volda

Pretre AS satsar i Volda

Pretre AS opna avdelingskontor i Volda i fjor haust, og går inn i det nye året med to nytilsette.

Trekker krav om geoteknisk undersøking i K10-feltet

Volda kommune:

Trekker krav om geoteknisk undersøking i K10-feltet

Volda kommune har sendt ut brev til tomteeigarane i K10-feltet med krav om utføring av geoteknisk kontroll, men etter innspel har kommunen gjort ei ny vurdering og valt å trekkje kravet.

Trafikkulukke i Hovdebygda

Mistanke om ruskøyring:

Trafikkulukke i Hovdebygda

Politiet melde søndag morgon om ei trafikkulukke i Hovdebygda.

 
 
Drengen frå Høydalsnes – den  minste kutteren ein kjenner til

Drengen frå Høydalsnes – den minste kutteren ein kjenner til

Ufatteleg mange timar og ufatteleg mykje interessant arbeid. I 10 år har Arvid Stokkenes kosa seg med å restaurere veteranbåten M/B «Drengen» frå Høydalsneset. No er han ferdig og gir båten til Sunnmøre Museum.

 
 

Annonse: Kundeavis

 
Krangel og slagsmål

Krangel og slagsmål

Politiet melder om fleire tilløp til krangel og slåsting natt til søndag

Vikebygda skule fekk bokgåve

Vikebygda skule fekk bokgåve

Fredag fekk 4.-klasse ved Vikebygda skule besøk av to representantar frå Volda Mållag. Dei hadde med seg ei flott bokgåve til skulen.

Vil ruste opp leikeplassen

Folkestad skule:

Vil ruste opp leikeplassen

Folkestad skule har inngått samarbeid med lokale idretts- og grendalag for å utvikle eksisterande leikeplassområde ved skulen.

 
Ungdomar i Ørsta brukar nett som ein «møtestad»

Ungdomar i Ørsta brukar nett som ein «møtestad»

Tal frå ungdata-undersøkinga som vart gjort på Ørsta ungdomsskule og hjå vidaregåande elevar frå Ørsta, viser at ungdomen brukar mykje tid på nettet på kvelden.

Vil halde oppe akuttkirurgien i Volda

Styremøte i Helse Møre og Romsdal HF:

Vil halde oppe akuttkirurgien i Volda

I forslag til vedtak i komande styremøte er det rådd til at Helse Møre og Romsdal HF skal halde oppe eit akuttkirurgisk tilbod ved Volda sjukehus.

Eiksundtunnelen er open att

Eiksundtunnelen er open att

Fredag i 17-tida vart Eiksundtunnelen stengt

 
Elvadalen måtte stengast

Elvadalen måtte stengast

Fredag måtte Elvadalen stengast på grunn av at Storelva gjekk ut over breiddene.

PR-studentar frå Volda til topps i Mcash-konkurranse

PR-studentar frå Volda til topps i Mcash-konkurranse

Betaling og overføring av pengar har aldri vore enklare. Mcash har lansert sitt eige tastatur som gjer at brukarane kan sende pengar direkte frå Messenger, Snapchat og andre sosiale appar.

Mykje vatn - køyr forsiktig

Mykje vatn - køyr forsiktig

Fredag morgon melde politi og brannvesen om mykje vatn på grunn av stor nedbør.

 
Vekst for polet i 2016

Vekst for polet i 2016

Vinmonopolet sitt sal auka med ein prosent på landsbasis i 2016. Også her lokalt vart det vekst.

Tilsyn fann ulovleg bruk av tvang

Volda omsorgssenter:

Tilsyn fann ulovleg bruk av tvang

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har funne fleire tilfelle med bruk av ulovleg tvang under tilsyn ved Volda omsorgssenter. Kommunen har sett i verk tiltak for å hindre at liknande tilfelle skjer i framtida.

Vil ha rasteplass ved gamle Rjåneset ferjekai

Vil ha rasteplass ved gamle Rjåneset ferjekai

Ørsta kommune har vore i møte med Statens vegvesen om plassering av rasteplassar langs E39 i Ørsta kommune. No kjem dei med sine innspel.

Ost frå Ørsta til Berlin

Ost frå Ørsta til Berlin

Fredag 20. januar opnar Grüne Woche, ei av verdas største forbrukarmesser for landbruk, mat og reiseliv, i Berlin. Fleire ostar frå Ørsta skal representere Noreg på messa.

 
Vann NM for regionlag

Vann NM for regionlag

Volda var godt representert under NM for regionlag i helga. KFUM Volda hadde med heile åtte spelarar på vinnarlaget for gutar U16, og sju på laget som kom på ein sterk fjerdeplass i J16-klassa.

- Vi måtte vere sikre

Ørstaordførar Stein Aam om utbygging av Ørstaterminalen:

- Vi måtte vere sikre

Volda og Ørsta Skogeigarlag stiller seg kritiske til framdrifta av Tømmerterminalen på Rystelandet, og synest det går for sakte. Ørstaordførar Stein Aam seier at kommunen ikkje kunne ta sjansar og byggje på usikker grunn.

Hjelper tilflyttarar frå A til B

Hjelper tilflyttarar frå A til B

A2B har etablert seg i Volda, og har som mål å hjelpe utanlandske tilflyttarar ut i arbeidslivet. Senteret driv med undervisning i arbeidsliv, norsk og samfunnsfag.

Tvungen kommunal renovasjon for fritidseigedomar

Volda og Ørsta innfører:

Tvungen kommunal renovasjon for fritidseigedomar

Volda og Ørsta kommune innførte i 2016 tvungen kommunal renovasjon for fritidseigedomar. Dette gjeld alle feriehus og hytter utan fast busetnad med innlagt straum, og i ein avstand til offentleg veg på mindre enn 1000 meter.

God felling av hjort i Volda

God felling av hjort i Volda

I 2016 vart det felt 458 hjort i Volda. Dette er ein oppgang på heile 82 dyr frå 2015.

Rår til fortsett fritak for Studentsamskipnaden

Eigedomskatt:

Rår til fortsett fritak for Studentsamskipnaden

Formannskapet har sendt si tilråding om kven som får fritak for eigedomskatt til Kommunestyret, og atter ein gong vart fritak for Studentsamskipnaden eit diskusjonstema.

Vegen gjennom Ørsta sentrum open att

Vegen gjennom Ørsta sentrum open att

Etter at to bilar kolliderte i Ørsta sentrum måndag morgon, og E39 vart delvis stengt, melder politiet om at vegen er open att.

Vil ha tips om ulovlege byggjetiltak

Volda kommune:

Vil ha tips om ulovlege byggjetiltak

10. Forvaltningsstyret i Volda kommune vedtok 10. januar strategi for tilsyn og oppfølging av ulovlege byggjetiltak i 2017.

 
 
Vegvesenet erstattar venterommet med leskur

Folkestad ferjekai:

Vegvesenet erstattar venterommet med leskur

Statens vegvesen vil setje opp leskur som tilbod til dei ventande ved Folkestad ferjekai etter at kiosken vert riven. - Kommunen har uttrykt forventningar om at det vert same standard på Folkestad som det er planlagt på ferjekaia i Volda, med venterom og toalett, seier ordførar Jørgen Amdam.

Byrjar arbeidet med nytt namn på kommunen

Volda-Hornindal:

Byrjar arbeidet med nytt namn på kommunen

Den mellombelse fellesnemnda til Volda-Hornindal skal setje saman ein komite som skal arbeide med å finne namn og kommunevåpen til den nye kommunen.

Gruppetilbod for born med to heimar

Gruppetilbod for born med to heimar

- Kjære mamma og pappa. Dersom de skal skilje dykk, så ikkje snakk stygt om kvarandre og førebu meg på kva som skal skje.

Pudderalarm

Pudderalarm

Etter stort snøfall melder driftsleiar ved Volda Skisenter om pudderalarm.

 

Forseinka utdeling av aviser

Kvikkas melder at dei er forseinka med utleveringa av Møre og andre aviser. Dei fortel at det er det store snøfallet som er grunnen. Kathrine hos Kvikkas seier ho ventar at alle skal få avisa i løpet av kvelden.

Innbrot natt til laurdag

Innbrot natt til laurdag

To personar er tatt etter fleire innbrot natt til laurdag.

Kollisjon i Barstadvika

Kollisjon i Barstadvika

Laurdag melde politiet om ein kollisjon i Barstadvika.

Mediebygget kan få namnet «Sivert»

Mediebygget kan få namnet «Sivert»

Folkeopplysningsmannen Sivert Aarflot kan verte heidra med sitt eige bygg hos Høgskulen i Volda.

 
Ropar varsku om ny bøtlegging

Ropar varsku om ny bøtlegging

- Ei ny lov gir Skatteetaten utvida rettar til å bøtleggje næringsliv som ikkje held fristar eller gjer feil. Det edle motivet er at det offentlege får inn oppgåvene i tide. Men den nye lova vil ikkje ta stilling til om den bøtlagde vert straffa utan å ha skuld. Dette strir mot rettskjensla til folk...

- Målsettinga er å lage ein historisk hage

Anne Sara Svendsen treng tomtearealet sitt:

- Målsettinga er å lage ein historisk hage

Det er mange som har innspel til den nye reguleringsplan for Ørsta sentrum. Anne Sara Svendsen held på å pusse opp eit gamalt hus, og vil gjerne at Ørsta kommune tek omsyn til dette huset.

Hus med historisk sus

Hus med historisk sus

Norleif Bjørneseth har sidan 2006 i julenummeret av Møre skrive om spesielle hus/bygningar i Volda. Dei siste åra har han hatt i tankane å finne fram til historiske fakta om gravplassen på Leirshaugen og kapellet der. Sidan han mangla nokre informasjonar fann han å legge skriveplanen på vent. Helge...

Får frist til mai

Får frist til mai

Kystverket skal avhende Volda fiskerihamn. På grunn av høg politisk aktivitet har Volda kommune bedt Kystverket om utsett frist til å handsame sak om overtaking av fiskerihamna.

 
Sløkkjer Voldastjerna i dag

Sløkkjer Voldastjerna i dag

Med fakkeltog og sosialt samvær gjekk den offisielle tenninga av den nye Voldastjerna av stabelen den 26. november 2016. Stjerna har lyst kvar dag sidan, og har blitt eit populært fotomotiv.

Too Good To Go i Volda

Too Good To Go i Volda

I Noreg kastar vi over 360.000 tonn god og eteleg mat. Mat som mange andre kan ha nytta av. Difor har nokon unge gründerar lansert ein app som skal få matsvinn til måltid.

Ulukkesvarsel!!!

Ulukkesvarsel!!!

I dag er det fredag den 13.!!!

Brannavdelinga vil avhende bilar

Brannavdelinga vil avhende bilar

I løpet av året vil brannavdelinga i Volda kommune avhende to eldre køyretøy.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!