ANNONSE
Annonse
Annonse
God start på året for Sparebanken Møre

Publisert:

Sparebanken Møre feirar 175 år, og har byrja jubileumsåret med eit resultat etter skatt på kr. 141 millionar. Det er ein auke på kr. 10 millionar frå same tid i fjor.

 
Lokale mjølkeprodusentar fekk Sølvtina

Publisert:

Hans Christian Hjelle frå Folkestad og Laila Vatne og Arve Svoren frå Sæbø fekk måndag kveld Sølvtina. Utdelinga fann stad under ei høgtideleg markering på Lillestrøm, i forkant av TINE sitt årsmøte.

 
Jonas Kvalen vart seriemeister i Sveits

Publisert:

Voldingen Jonas Kvalen vart kåra til banens bestemann då Lausanne vart sveitsisk seriemeister.

 
Fora Form i design-toppen

Publisert:

Fora Form er nominert til to prisar som skal delast ut under Innovasjonskraft 2018.

 
Tellus-egget vert renovert

Publisert:

Installasjonen i Uppheimsparken har vore støva ned i ei lengre periode, men måndag vart han renovert i høve kunstnaren sin 75 årsdag.

 
Brannvernet rykte ut til legesenteret

Publisert:

Tysdag formiddag rykte Volda brannvern ut til automatisk brannalarm ved legesenteret.

 
Bot for dårleg sikring av barn

Publisert:

Under ein trafikkontroll tysdag morgon fekk ein sjåfør bot for manglande sikring av barn.

 
Stengte Hjartåbergtunnelen

Publisert: - Oppdatert: 24.04.2018 kl 09:54

Natt til tysdag vart E39 Hjartåbergtunnelen stengt grunna stein i vegbana.

 
– Dette er ein kjempesuksess

Publisert:

– Det har vore stinn brakke sidan klokka 10. Ein merkar at det er behov for ei slik messe, seier Cato Eiksund Rogne frå Ørsta Bil.

 
Inviterer grendelaget til informasjonsmøte

Publisert:

Dei nye ROP-bustadane på Øvre Rotset er snart innflyttingsklare og tenesteutvalet for omsorg og helse (TOH) har vore på synfaring. Naboane er framleis uroa over at det berre skal vere videoovervaking på nattetid, og no inviterer helse- og omsorgssjefen inn til informasjonsmøte saman med politiet.

 
- Veldig positivt for klubben

Publisert:

Volda Taekwon-Do Klubb har fått eit løft med nye matter til bruk under sparringskonkurransar og treningsseminarar.

 
Stans ved Klubben inntil vidare

Publisert:

Naboar ved Klubben på Digernes har varsla kommunen om at arbeidet ved massetaket framleis går føre seg, trass stoppordre og varslar om pålegg. K.A. Aurstad AS seier dei held seg til ordrane frå kommunen.

 
Godkjende reguleringsplanen

Publisert:

Reguleringsplanen for Voldatunnelen er no ferdig utforma og godkjend i formannskapet. Planen omfattar tunnelen med moglegheit for to løp, samt omlegging av lokalvegar på Volda-sida.

 
Vil ha einvegskøyring aust i Vikegata

Publisert:

Ørsta kommune ved kommunalteknisk avdeling har bestemt å leggje skiltplan for Vikegata, Sjøbrauta og Torggata i Ørsta sentrum ut til høyring.

 
Måtte forlate sentrum

Publisert:

Natt til søndag vart to mann vist bort frå Volda sentrum.

 
Ville ha Hornindal sitt kommunevåpen

Publisert:

Torsdag kom Randi Langlo frå Hornindal Ap med benkeforslag knytt til nytt kommunevåpen under Fellesnemnda sitt møte. Framlegget fall med to mot åtte røyster.

 
Sju fekk bøter

Publisert:

Under ein fartskontroll i Volda laurdag, vart sju bilførarar bøtlagde.

 
Kommunen vil rydde opp

Publisert:

Tilhøva i Raudemyrvegen er teke opp som hastesak i kommunen, og formannskapet har gjort vedtak om å setje av 750.000 kroner til avbøtande tiltak.

 
Vil doble arealet til Amfi

Publisert:

Amfi-kjeda har store planar for kjøpesenteret i Ørsta. Kommunen sin sentrumsplan opnar for utbygging av senteret, og senterkjeda har lagt fram skisser med forslag til store utvidingar i fleire retningar.

 
Slår eit slag for storband

Publisert:

Laurdag står storband-tradisjonen i fokus i Volda sentrum. Då vert det både gateparade og utekonsert, før kvelden vert avslutta med ein større felleskonsert.

 
Endå eit steg nærare ny idrettshall

Publisert:

Ny idrettshall i Volda nærmar seg steg for steg. Reguleringsplanen er klar til godkjenning i kommunestyret, og styret i Volda Campus Arena AS har vore på synfaring saman med representantar frå kommunen og fylkeskommunen for å sjå på samanliknbare hallkonsept.

 
Årets X2 Festival er offisielt i gang!

Publisert: - Oppdatert: 20.04.2018 kl 09:28

Trass i mykje omrokering av arrangement grunna varierande vermeldinger har mange av deltakarane allereie fått smake godt på festivalstemninga. Torsdag vart det arrangert konkurranse i XFree og XSkate, samt sessions i XBase, Speedflying og XWave.

 
Jordskjelv på Mørekysten

Publisert: - Oppdatert: 20.04.2018 kl 10:20

Kl. 2001 torsdag var det eit kraftig jordskjelv på Mørekysten.

 
Knalltal for Høgskulen

Publisert: - Oppdatert: 19.04.2018 kl 19:00

Det samla talet på søkjarar frå Samordna opptak som har Høgskulen i Volda som førsteval har auka med nesten åtte prosent frå i fjor: 1367 nye søkjarar ynskjer å starte på ei utdanning i Volda til hausten, ca. 100 fleire enn i 2017.

 
Vil fremme Guds ord og verdiar

Publisert:

Som ei motstemme til Pride-feiringa i mai, fekk Hans Reite og andre eit kall om å arrangere Jesus-marsj for å fremme Guds ord.

 
ANNONSE
Annonse