Dei nordiske folkekyrkjene tapte søksmål mot staten

Folkekyrkjene i Sverige, Finland og Island kravde å få betalt tilbake statsstøtte for tre år. Søksmålet deira førte ikkje fram i tingretten.

Fredag frikjende nemleg Oslo tingrett staten ved Barne- og familiedepartementet, skriv Vårt Land.

Dei tre kyrkjene, som står under samlenemninga Dei nordiske folkekyrkjene (DNF), kravde tilbakebetaling av over 30 millionar kroner i statsstøtte for åra 2017 til 2019. Bakgrunnen var ei regelendring frå 2016 der ein endra måten talet på medlemmer vart rekna ut på. Fram til då kunne dei bruke medlemsregistera frå heimlanda sine, slik at dei kunne overføre medlemskap når finnar, islendarar og svenskar flytta til Noreg.

Endringa førte til eit drastisk fall i talet på godkjende medlemmer for dei tre kyrkjene. No må dei innhente aktivt samtykke frå kvart enkelt innflytta medlem.

Dei tre kyrkjene meinte at regelendringane strir mot religionsfridommen, noko Oslo tingrett ikkje sa seg samd i. I staden må dei tre betale 99.200 kroner i sakskostnader til departementet.

(©NPK)

Margaretakyrkan i Oslo høyrer til Svenska kyrkan, som er blant kyrkjelydane som har saksøkt staten og no tapt.
Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

ANNONSE
Annonse