Annonse

Forsikringsnekt truar utbygginga av asylmottak

(NPK-NTB): Mens UDI senkar krava til branntryggleik ved akuttmottak for asylsøkjarar, tviheld forsikringsselskapa på dei strenge krava. Dermed kan fleire planlagte mottak få problem med forsikringa.

Forsikringsselskapa vurderer asylmottak som høgrisikobygg, først og fremst på grunn av dei mange brannane dei siste åra. For eigarar som stiller bygg til disposisjon for asylmottak betyr det i beste fall ein forsikringspremie på det mangedobbelte av det dei normalt ville ha betalt, skriv Bergens Tidende.

– Vi følgjer ei restriktiv linje og har ikkje så mange i vår portefølje. Jo høgare risiko, desto høgare blir prisen. Asylmottak har historisk sett vore mykje meir utsette for skade, og då særleg brannar, seier kommunikasjonssjef Ole Irgens i Tryg Forsikring til BT.

Han viser til utviklinga i Sverige, der ei rad asylmottak er sette i brann dei siste vekene. I førre veke melde Dagens Nyheter at brannane har ført til at svenske forsikringsselskap har begynt å seie opp avtalar for asylmottak.

Direktør Tor Brekke i Hero, ein av dei største operatørane av asylmottak i landet, meiner staten må ta grep dersom den storstilte etableringa av nye asylmottak skal la seg gjennomføre.

– Det er for så vidt bra at det blir stilt strenge krav til branntryggleik. Men med den situasjonen vi har i dag, er resultatet at UDI går glipp av mange potensielle mottak. Dei siste par månadane er det blitt mykje vanskelegare å få forsikring, seier Brekke. (©NPK)