G20 føreslår svarteliste for skatteparadis

(NPK-NTB-AFP): G20-landa ønsker seg både ei svarteliste for skatteparadis og meir openheit for internasjonale skalselskap, ifølge eit utkast til utsegn frå finansministermøtet i Washington.

Finansministrane frå dei økonomiske stormaktene i verda har torsdag og fredag vore samla for å diskutere blant anna tiltak i kjølvatnet av Panama-avsløringane.

Torsdag føreslo finansministrane i Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Italia og Spania ei svarteliste over skatteparadis som ikkje delar nødvendig selskapsinformasjon med andre.

Dei fem landa føreslo også å etablere transnasjonale register som identifiserer dei reelle eigarane av selskap, fond og stiftingar som kan vere i stand til å gøyme seg for styresmaktene.

Nyheitsbyrået AFP melder fredag kveld at utkastet til ei felles utsegn frå G20-landa etter møtet inneheld ei anbefaling om at det blir laga ei svarteliste for skatteparadis. I tillegg blir det teke til orde for meir openheit for skalselskap som gjer skattesvik og kvitvasking av pengar mogleg. (©NPK)

Annonse