Gallup

Bomdebatten rasar vidare: Kvar tykkjer du bommane bør stå?

Denne gallupen er avsluttet og du kan ikke stemme lenger!

 
0%
50%
100%
 
Berre i Voldatunnelen
136 (63,8%)
I tunnelen, på Eksetstranda og i Vikebygda
3 (1,4%)
I tunnelen, på Eksetstranda og i Hovdebakken
10 (4,7%)
Dropp bypakken, så vert det billigare for alle
59 (27,7%)
Bryr meg ikkje
5 (2,3%)

Det er avgitt 213 stemmer.

Vis alle galluper