Gallup

Bør Fylkesmannen lytte til fleirtalet på Bjørke og la Bjørke halde fram i Ørsta?

Denne gallupen er avsluttet og du kan ikke stemme lenger!

 
0%
50%
100%
 
Ja, dette var eit klart fleirtal for å bli værande
90 (35,7%)
Tja, det kan vere andre moment som tel like mykje
6 (2,4%)
Han bør vektleggje dei unge sitt syn sterkast
44 (17,5%)
Nei, resultatet vart så jamt at han står fritt til å vektleggje andre moment
105 (41,7%)
Bryr meg ikkje
7 (2,8%)

Det er avgitt 252 stemmer.

Vis alle galluper

Annonse