Gallup

Er du meir eller mindre redd for korona no, eitt år etter pandemien kom til Noreg?

Denne gallupen er avsluttet og du kan ikke stemme lenger!

 
0%
50%
100%
 
Mindre redd, eg er nok tidvis litt uforsiktig
51 (10,1%)
Like redd, korona er skumle saker
67 (13,2%)
Meir redd, det er ekkelt med alle mutasjonane
270 (53,3%)
Eg har levd om lag som normalt heile tida
119 (23,5%)

Det er avgitt 507 stemmer.

Vis alle galluper