Gallup

Kva er det viktigaste temaet for deg i valkampen?

Denne gallupen er avsluttet og du kan ikke stemme lenger!

 
0%
50%
100%
 
Barn og unge sine oppvekstvilkår
66 (17,5%)
Eldreomsorg
85 (22,5%)
Samferdsle
28 (7,4%)
Landbruk
27 (7,1%)
Tilrettelegging for idretten
7 (1,9%)
Natur og miljø
30 (7,9%)
Skattenivå
64 (16,9%)
Kulturtilbod
11 (2,9%)
Utjamning av skilnadar mellom folk
28 (7,4%)
Næringssatsing
32 (8,5%)

Det er avgitt 378 stemmer.

Vis alle galluper

Annonse