Gallup

Kva tiltak gjer du for å spare straum?

Denne gallupen er avsluttet og du kan ikke stemme lenger!

 
0%
50%
100%
 
Skrur ned temperaturen eit par grader
21 (6,6%)
Følgjer nøye med på appen når straumen er rimelegast
31 (9,8%)
Vaskar opp/vaskar kle seint på kveld
10 (3,2%)
Tek superraske dusjar
10 (3,2%)
Fyrer i peisen
35 (11,0%)
Alt av det ovannemnde
44 (13,9%)
Har ikkje gjort noko spesielt eigentleg
166 (52,4%)

Det er avgitt 317 stemmer.

Vis alle galluper