Gallup

Kven har ansvar for å halde ro og orden på 17. mai?

 
0%
50%
100%
 
Politiet
104 (25,1%)
17. mai-nemnda
13 (3,1%)
Kommunen
8 (1,9%)
Folk sjølve
289 (69,8%)

Det er avgitt 414 stemmer.

Vis alle galluper