Ingen asylsøkjarar – framleis 24 politistillingar på Storskog

(NPK-NTB): Politiet i Kirkenes har framleis 24 mellombelse stillingar, trass i at det ikkje lenger kjem asylsøkjarar til Noreg over Storskog. Det skaper misnøye i resten av fylket.

I fjor fekk politimeister Ellen Katrine Hætta i Finnmark 24 ekstra mellombelsstillingar i Kirkenes til å handtere asylsituasjonen på Storskog. Stillingane får ho ha ut året, sjølv om politiet ikkje trur på nokon ny asylsituasjon, skriv NRK.

I mai fekk politimeisteren vite at ho kan disponere stillingane som ho vil. Likevel blir politifolka verande i Sør-Varanger.

– Det blir eit paradoks for oss at dei 24 stillingane skal vere plasserte i Kirkenes, mens vi har for lite folk i sommar, seier plasstillitsvald hos politiet i Honningsvåg, Runar Elde.

Hætta seier ho har vurdert saka og komme til at det ville vere i strid med regelverket å flytte på politistillingane.

– Seks månader inn i eit år er det vanskeleg å gjere noko med det. Ein kan ikkje seie at politifolk skal ha oppmøte i Hasvik den eine dagen og på Nordkapp den neste. Det er i strid med alt av regelverk, seier ho til NRK. (©NPK)