Annonse
Annonse
Annonse

Norwegian med sterkt resultat i tredje kvartal

(NPK-NTB): Norwegian gjekk med 832,8 millionar kroner i overskot i tredje kvartal, meir enn dobbelt så mykje som i same kvartal i fjor.

Annonse

Det er spesielt langdistanserutene og dei internasjonale rutene som trekkjer opp resultatet, opplyser flyselskapet.

Fyllingsgraden i flya ligg på 91 prosent, det høgste nivået nokosinne.

– Vår langdistanseoperasjon og internasjonale verksemd blir stadig viktigare, noko tala for tredje kvartal bekreftar. Det er her vi kjem til å vekse mest framover, noko som vil sikre selskapet større musklar i ein globalt marknad med sterk konkurranse, seier administrerande direktør Bjørn Kjos.

Også Europa elles trekkjer opp, mens Skandinavia ligg stabilt, seier han.

– Vi ser også at det skandinaviske og europeiske rutenettet er tett knytt opp mot langdistanserutene ved at eit aukande tal passasjerar nyttar seg av vidaresamband.

Driftsinntektene låg på 7,3 milliardar kroner i tredje kvartal, opp frå 6,3 milliardar i same kvartal i fjor. (©NPK)