ANNONSE
Annonse

Oslo samiske skule offisielt opna

Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen og Oslo-ordførar Marianne Borgen var torsdag til stades under den offisielle opninga av Oslo samiske skule.

I fjor haust flytta den samiske avdelinga i Oslo frå Kampen skule og inn i nye lokale på Nedre Bekkelaget skule. Då endra også samisk avdeling namn til Oslo samiske skule.

Torsdag var det offisiell opning av Osloven Saemien Skuvle/Oslo Sáme Skåvllå/Oslo Sámi Skuvla/Oslo samiske skule (OSS).

Der var mellom anna Oslo-ordførar Marianne Borgen, sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen og utdanningsdirektør Marte Gerhardsen til stades.

I tillegg til talar var det også joik frå elevane, og konsert med artistane Agnete Saba og Fred Buljo.

Oslo kommune har sidan 1983 gitt tilbod om undervisning i samisk for elevar i grunnskulen og vidaregåande opplæring. Barn av foreldre som står i – eller har rett til å stå i – samemanntalet, har lovfesta rett til å få opplæring i samisk, sjølv om dei bur utanfor det samiske forvaltningsområdet.

I Oslo var det rundt 50 elevar som fekk opplæring i samisk i Osloskolen skuleåret 2021/2022.

(©NPK)

Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR) deltok på opninga av Oslo torsdag samiske skule. Foto: Annika Byrde / NTB

Artisten Fred Buljo, kjent frå KEIINO, song under opninga av Oslo samiske skule.

Foto: Annika Byrde / NTB

Rektor Linda Jacobsen under opninga av Oslo samiske skule.

Foto: Annika Byrde / NTB

ANNONSE
Annonse