- Positivt for aktiviteten i sentrum

Opna Naturkost og Behandling:

- Positivt for aktiviteten i sentrum

Publisert:

Torsdag opna Naturkost og Behandling AS dørene i Halkjelsgata i Volda. – Veldig spennande og positivt for aktiviteten i sentrum, seier ordførar Sølvi Dimmen.

- Vil truleg sjå litt brutalt ut

Skal brenne rusk i ettermiddag:

- Vil truleg sjå litt brutalt ut

Publisert: - Oppdatert: 09.09.2020 kl 15:30

Anders Eidså i Bratt sykkelklubb opplyser at klubben skal brenne ein del rusk og liknande i ettermiddag, og at det kan verte sjåande litt brutalt ut i Bratteberg til tider.

– Alle former for verktøy ein sikker vinnar

Har fått god erfaring med å gi farsdagsgåve-tips:

– Alle former for verktøy ein sikker vinnar

Publisert:

Komande søndag er det klart for farsdag, heidersdagen for fedrar. Ved Coop Obs bygg i Volda har dei god erfaring med å gi tips til farsdags-presangar, og Møre har spurt kva dei brukar å anbefale.

– Arbeidarane si historie

Lanserte boka «Krafttaket på Bjørke»:

– Arbeidarane si historie

Publisert: - Oppdatert: 13.11.2020 kl 22:27

Fleire av dei som var med og jobba med utbygginga av Tussa Kraftverk på Bjørke for 60 år sidan, var til stades på hotell Ivar Aasen i Ørsta då Jon Hustad si nye bok «Krafttaket på Bjørke» vart lansert.

– Ei god satsing for bygda

Ordførar Sølvi Dimmen om ubemanna nærbutikk:

– Ei god satsing for bygda

Publisert:

– Ein snakkar ofte om at digitalisering og nye løysingar skal gjere det lettare å bu på bygda. Dette er eit eksempel på det i praksis, sa ordførar Sølvi Dimmen om det nye butikk-konseptet på Folkestad.

– Eit godt og viktig prosjekt

Sparebanken Møre sponsar «Digitale Foreldre»:

– Eit godt og viktig prosjekt

Publisert:

– Samskaperne sitt prosjekt «Digitale foreldre» er eit godt og viktig tiltak. Dei samlar foreldre og tek opp viktige problemstillingar rundt borna sitt digitale liv og hjelp til på vegen mot ei løysing. Vi i Sparebanken Møre ønskjer å verdsette slike gode prosjekt som vi meiner er med på ...

– Eit løft som vil gjere butikken meir berekraftig i framtida

Opnar for å handle i ubemanna butikk i dag:

– Eit løft som vil gjere butikken meir berekraftig i framtida

Publisert:

I dag, torsdag, opnar Coop Marked Folkestad opp for å handle i butikken utanom bemanna opningstider for første gong. – Dette er veldig spennande, og tilbodet vil nok gjere butikken meir berekraftig i framtida, seier driftssjef Fredrik Iversen.

– Kva remedie er dette?

– Kva remedie er dette?

Publisert:

Leiv Johan Egge lurer på om det finst nokon blant Møre sine lesarar som kan fortelje han kva reiskapen på biletet er meint for.

– Uverdig og forstyrrande

Frustrert lesar om veksande næringsverksemd rett ved sidan av gravplass:

– Uverdig og forstyrrande

Publisert:

Ein frustrert lesar har teke kontakt med Møre og seier ho meiner det er uverdig og veldig forstyrrande at Mowi settefiskanlegg veks seg større og større rett ved sidan av kyrkjegarden i Dalsfjord.

– Vaksineringa krev mykje ressursar

Fekk reaksjonar på høg eigenandel:

– Vaksineringa krev mykje ressursar

Publisert:

Rundt 750 voldingar i risikogruppa nytta seg av influensavaksineringstilbodet på Samfunnshuset i månadsskifte oktober-november. Sjølve gjennomføringa var det ikkje noko å seie på, men nokre reagerte på eigenandelen som vart kravd.

– Veldig stort å få ei slik anerkjenning

Fekk Sparebank1 Søre Sunmøre sin aller første gründerpris

– Veldig stort å få ei slik anerkjenning

Publisert:

– Det er veldig stort å få ei slik anerkjenning, og det betyr litt ekstra når det er lokalmiljøet som løftar ein fram, seier Atle Remmereit i firmaet Oclin etter å ha tatt imot tidenes første gründer-drivkraft.

– Vi kan ikkje ha ei distriktsfiendtleg SFO-ordning

– Vi kan ikkje ha ei distriktsfiendtleg SFO-ordning

Publisert:

– Slik lovverket er forma ut i dag, er det tilstrekkeleg at kommunen tilbyr SFO ved berre ein skule. Både i Ørsta og Volda har vi sett korleis dette svake lovverket slår ut, ved at tilbodet på dei mindre skulane vert ustabilt, seier Marit Aklestad (SV).

– Vi må ruste borna til å ta gode val på nett

– Vi må ruste borna til å ta gode val på nett

Publisert:

Jan Ivar Beddari og Erik D. Tønnessen har begge born i barneskulen og meiner at ein generelt bør vere skeptisk til born og sosiale medium. Likevel vil ingen av dei ha eit forbod eller absolutte aldersgrenser.

250 000 i koronastøtte frå Sparebanken Vest

250 000 i koronastøtte frå Sparebanken Vest

Publisert:

Seks lag og foreiningar har så langt fått støtte frå Sparebanken Vest sitt Korona-fond. Det er opna for fleire søknader og tildelingar utover hausten.

Amanda (7) har fått kjenne på kjendis-tilværet

Amanda (7) har fått kjenne på kjendis-tilværet

Publisert:

Denne veka dukka Amanda Sylte Tjugen (7) frå Hjartåbygda opp på barne-TV på NRK. Ho fortel at tilbakemeldingane har vore mange og gode.

Åtvarar mot epost-svindel

Åtvarar mot epost-svindel

Publisert:

Den siste tida har Idar Knutsen fått tilsendt fleire e-postar som han med ein gong ser er svindel. Likevel er mange av dei såpass realistiske at han no vil gå ut og åtvare andre. – Ein må vere forsiktig med kva lenkjer ein klikkar på. Er ein uheldig kan det få store økonomiske ...

Volda 2015:

Aurstad Camping

Publisert: - Oppdatert: 05.11.2015 kl 23:14

Aurstad Camping ligg nede ved fjorden inne i den idylliske Austefjorden.

Volda 2015:

Austefjord kyrkje hadde sitt første liv som Nes kirke

Publisert: - Oppdatert: 25.12.2015 kl 12:23

Klikk på fotoet for å sjå video. Austefjord kyrkje vart sett opp på Fyrde i 1879. Men kyrkja vart først sett opp som Nes kirke i Bjugn, der den truleg vart innvigd over 100 år før den vart sett opp i Austefjorden.

Sett frå lufta Volda 2015:

Austefjordvassdraget i fugleperspektiv

Publisert: - Oppdatert: 02.03.2016 kl 13:02

Austefjordvassdraget startar på Grøndalen. Denne videoen viser vassdraget frå områda ved Storevatnet til elva renn ut ved Fyrde i Austefjorden.

Barstadsvingen

Volda 2015:

Barstadsvingen

Publisert:

Sjølv om fotoet over er tatt midt på sommaren i 2015, er det vanskeleg å ikkje la tankane vandre tilbake til før-i-tida og vinterstid. Svingen på fotoet er ikkje ringare enn den berykta Barstadsvingen.

Ber om at driftstilskot held fram

Ber om at driftstilskot held fram

Publisert:

Stiftinga for Gamlegymnaset i Volda håper Volda kommune vil vidareføre det årlege driftstilskotet på 25.000 kroner, då dette er avgjerande for vidare utvikling av huset.

Bratteberg

Volda 2015:

Bratteberg

Publisert:

Det som før var slåttemark, innmark og utmark har blitt bustadfelt. Det er ikkje så mange ti-år sidan området Bratteberg var langt frå sentrumskjerna i Volda. Det var rett og slett å rekne som på fjellet å vere. Vegen «fram i Berja» var lang og bratt, og den gjekk rett opp gjennom ...

Bratteberg

Volda 2015:

Bratteberg

Publisert:

Byggjefelta heilt framme i Bratteberg har vakse fram med jamn fart. No blir det lagt ut nye felt med mange tomter for einebustadar.

Bratteberg

Bratteberg

Publisert:

Fotoet er tatt med drone over Brattebergfeltet 27. juli 2015. Som nemnt før er det stor byggjeaktivitet i dette området, med fleire nye byggjefelt.

Dei fleste er fornøgde med smittevernet

Dei fleste er fornøgde med smittevernet

Publisert:

Innbyggjarane i Volda og Ørsta verkar å vere godt fornøgde med dei nasjonale smittevernsreglane og har trua på at vi kan stoppe viruset.

Eiga avdeling for kapitalrådgjeving

SpareBank1 Søre Sunnmøre:

Eiga avdeling for kapitalrådgjeving

Publisert:

Den nye avdelinga skal jobbe på tvers av privatkundar og bedrifter i heile marknadsområdet til SpareBank1 Søre Sunnmøre.

Engeset

Volda 2015

Engeset

Publisert: - Oppdatert: 06.11.2015 kl 00:10

Området på fotoet er del av Engeset.

Volda 2015:

Engeset, Klepp og Volda sentrum

Publisert: - Oppdatert: 15.11.2015 kl 13:21

Sjå Volda sentrum og områda rundt i fugleperspektiv.

Engeset/Klepp

Volda 2015:

Engeset/Klepp

Publisert: - Oppdatert: 24.01.2016 kl 23:47

På Engeset/Klepp har det vore stor byggjeaktivitet dei siste åra.

Volda 2015:

Ervikvatnet

Publisert:

Ervikvatnet er eit av dei vatna i Volda som oppnår varmaste badetemperatur om sommaren.

Får medhald hjå Fylkesmannen

Meiner fiske innanfor fredningssone er ulovleg:

Får medhald hjå Fylkesmannen

Publisert:

I eit brev til Fylkesmannen i Møre og Romsdal bed Sindre Kvangarsnes om å få stadfesta eller avkrefta oppfatninga han har om ulovleg fjordfiske.

Feilmelding om kutt i bussruter

Feilmelding om kutt i bussruter

Publisert:

Kutt i busstilbod viste seg å vere ei feilmelding, og dermed kan bussjåfør og grendalag puste letta ut.

Fekk inn over 65.000 kroner til TV-aksjonen på to timar

Stilte på ringedugnad:

Fekk inn over 65.000 kroner til TV-aksjonen på to timar

Publisert:

Torsdag arrangerte Volda Næringsforum ringedugnad for å samle inn pengar til årets TV-aksjon. – Etter to timar med ringing hadde vi fått inn 65.000 kroner, det er faktisk litt meir enn på same tidspunkt i fjor, seier Roar Vikene.

Fibersamarbeid mellom Tussa og Volda kommune

Fibersamarbeid mellom Tussa og Volda kommune

Publisert:

Tussa og Volda kommune har inngått ein avtale som gir innbyggjarar og bedrifter på strekninga frå Hjartåbygda til Kalvatn og Osdalen tilbod om fiber.

Volda/Austefjord 2015:

Fyrde

Publisert: - Oppdatert: 18.02.2016 kl 22:25

Inst i Austefjorden ligg Fyrde. Bygda ligg vakkert til med eit diadem av fjell rundt seg.

Volda 2015:

Gamlevegen

Publisert: - Oppdatert: 01.02.2016 kl 23:09

At tidene endrar seg er ikkje noko vanskeleg å sjå av dette fotoet. I det siste har diskusjonen om å stengje Gamlevegen for gjennomfartstrafikk vore opp fleire gongar. For å få litt perspektiv på det, er det moro å tenkje på at Gamlevegen var ein del av hovudvegen mellom Volda og Ørsta ...

Gamlevegen og Strand

Volda 2015:

Gamlevegen og Strand

Publisert: - Oppdatert: 06.11.2015 kl 00:09

Gamlevegen, som går på nedsida av det gule huset til venstre i fotoet, og vidare innover, var ein gong vegtrase til Volda sentrum.

God innsats, men ikkje vidare til landsfinalen

Lokale skular på radiosendt quiz:

God innsats, men ikkje vidare til landsfinalen

Publisert:

I tre ulike radiosendingar på P1 Møre og Romsdal, onsdag, torsdag og fredag denne veka, har ein kunne høyre ivrige 10. klassingar frå Volda ungdomsskule, Sæbø skule og Dalsfjord skule delta i klassequizen. I Volda enda dei med 10 av 12 rette. På Sæbø sto dei att med fem rette, medan dei ...

Godtek ikkje kutt på Folkestad

Godtek ikkje kutt på Folkestad

Publisert:

Torsdag kveld inviterte FAU ved Folkestad Skule til foreldremøte om dei dramatiske kutta som er foreslått i neste års budsjett.

Hadde audition til ny film i Volda

Hadde audition til ny film i Volda

Publisert:

Laurdag hadde Alicia Casting audition til filmen «Krigsseileren» på Høgskulen i Volda og mange studentar nytta seg av tilbodet.

Håpar at gjevargleda er like stor sjølv om innsamlinga vert digital

«Et hav av muligheter» – TV-aksjonen 2020:

Håpar at gjevargleda er like stor sjølv om innsamlinga vert digital

Publisert:

Med digitale bøsser og ringeaksjon håper kommunekomiteen for TV-aksjonen i Volda at gjevargleda er like stor som tidlegare år. – Eit av måla er å slå Ørsta, litt sunn konkurranse er berre bra, slår dei fast.

Hauane

Volda 2015:

Hauane

Publisert: - Oppdatert: 06.11.2015 kl 00:15

Hauane er eit område i Volda sentrum som vaks fram etter at sentrum starta å flytte seg vestover frå Rotsetfjøra på slutten av 1800-talet.

Heltne

Volda 2015:

Heltne

Publisert: - Oppdatert: 02.11.2015 kl 21:11

Heltne er eit stort område som ligg mellom Sjukehuskrysset og Vikebygda Fotoet er henta frå området ved toppen av Heltnesundet.

Hjellegjerde, Olaskogen og Reset

Volda 2015:

Hjellegjerde, Olaskogen og Reset

Publisert: - Oppdatert: 10.12.2015 kl 17:59

Hjellegjerde, Olaskogen og Reset. Byggjefelta på Ekset ligg konsentrert.

Volda 2015:

Homberset

Publisert:

Homberset ligg midt mellom Rotsethorntunnelen og Hjartåbergtunnelen.

I dette bufellesskapet er branntryggleiken på topp

I dette bufellesskapet er branntryggleiken på topp

- men slik er det ikkje alle stadar

Publisert:

I bufellesskapet til Kristoffer Volden og Stephan Maurset er det installert fem røykvarslarar. I tillegg har dei brannsløkkingsapparat, brannteppe og mange ulike fluktruter. – Her er dei godt budde dersom det skulle ta til å brenne, det er det dessverre ikkje alle som er, seier branningeniør ...

I gang med gravearbeid langs E39

Lange køar i morgontimane:

I gang med gravearbeid langs E39

Publisert: - Oppdatert: 03.11.2020 kl 09:57

Med eitt stengd køyrefelt langs E39 i Volda, var bilkøane på veg inn ut av sentrum lange i morgontimane tysdag.

Jazzkveld på Geiranger Bakeri

Jazzkveld på Geiranger Bakeri

Publisert:

Laurdag haldt Jazzklubben Volda/Ørsta konsert på Geiranger Bakeri i Volda med improjazzgruppa Quest.

Julestemning i november

Julestemning i november

Publisert:

– Det kan virke som det har blitt ein tradisjon for ein del kundar å kome hit for å sjå julebutikken vår, seier Anita Tilseth, dagleg leiar i Tilseth Hageland.

Voldens høyere Almueskole

Kårstadgarden: Tatt av flaum, oppført på nytt i Gamlevegen

Publisert: - Oppdatert: 27.02.2016 kl 11:12

Passerer ein ”Skulebakken”, der Gamle Engesetveg og Gamlevegen møtest, og går Gamlevegen vidare mot Korsen, kan ein ikkje unngå å leggje merke til eit stort kvitmåla hus.

Kjempar mot 32 andre quizlag

Representerer VUS i klassequizen:

Kjempar mot 32 andre quizlag

Publisert:

Mirko Benjamin Losinno-Dahl, Johannes Vinsrygg Vadstein og Kaisa Håvik representerte 10. klasse ved Volda ungdomsskule under radioinnspelinga av klassequizen med Møre og Romsdal denne veka. 32 andre skular er med i den beinharde konkurransen.

Klare for å fremme bygda sine interesser

Nyskipa grendeutval i Hornindal:

Klare for å fremme bygda sine interesser

Publisert:

Medlemmane i det nyskipa grendeutvalet i Hornindal er klare for å leggje ned ein solid innsats og fremme krinsen sine interesser inn mot nye Volda kommune.

Volda 2015:

Klepp

Publisert: - Oppdatert: 05.12.2015 kl 14:25

Det er ikkje mange åra sidan skogen stod tett oppe på Klepp. No er det nye hus og rekkehus nesten over alt.

Koronaen hindrar gang krig julegrana

Kommunen tenner julegrana i Volda sentrum, men

Koronaen hindrar gang krig julegrana

Publisert: - Oppdatert: 12.11.2020 kl 11:24

Frelsesarmeen tenner ikkje julegrana på Sivert Aarflot-plassen i år.

Kviven duo nominert til Folkelarmpris

Kviven duo nominert til Folkelarmpris

Publisert:

Jorun Marie Kvernberg og Britt Pernille Frøholm i Kviven Duo er nominert til Folkelarmpris 2020.

Lærte om hjortedyr i alle fag

Lærte om hjortedyr i alle fag

Publisert:

Eit par gongar i året brukar elevane ved Ulvestad barneskule på Lauvstad å få leggje vekk alle lærebøker og arbeide med eit tverrfagleg emne gjennom minst ei veke. I haust var emnet «Dei store hjortedyra».

Lid

Volda 2015:

Lid

Publisert: - Oppdatert: 02.11.2015 kl 21:09

Lid ligg om lag 12 km frå Volda sentrum. Bygda er delt inn i Indre og Ytre Lid.

Likar seg til kai i Volda

Likar seg til kai i Volda

Publisert: - Oppdatert: 11.09.2020 kl 13:25

Dei siste vekene har fleire utanlandske seglbåtar lagt til kai ved gjestehamna i Volda.

Lokale dansarar hyller Aasen-tunet i ny dansefilm

Vidarefører UTSYN-prosjektet:

Lokale dansarar hyller Aasen-tunet i ny dansefilm

Publisert:

Einy Åm Sparks og sju av dei eldste dansarane ved Ørsta og Volda ballettskule brukte haustferien på å øve koreografi og spele inn ein ny dansefilm til ære for arkitekturen ved Aasen-tunet. Søndag 8. november skal den visast fram på storskjerm i bygget dei hyller.

Må teste på nytt

Akofs Seafarer lyser opp nok ein gong:

Må teste på nytt

Publisert:

- Vi tenkte at vi var ferdige her på Voldsfjorden, men så blei det naudsynt å teste noko av utstyret på nytt.

Morkaåsen

Volda 2015:

Morkaåsen

Publisert: - Oppdatert: 04.11.2015 kl 09:36

Morkaåsen har blitt ein populær stad å busetje seg, og nye hus poppar stadig opp.

Nøgd med at talet er dobbelt så høgt som venta

Volda bedne om å ta i mot 30 flyktningar i 2021:

Nøgd med at talet er dobbelt så høgt som venta

Publisert:

– Vi er overraska, men veldig glade for at Volda kommun er oppmoda om å ta imot heile 30 flyktningar til neste år. Talet er nesten dobbelt så høgt som vi var førespegla, og spelar veldig positivt inn med tanke på å kunne halde oppe eit sterkt fagmiljø lokalt.

Ny bortekamp for Volda

Handball 1. divisjon damer

Ny bortekamp for Volda

Publisert:

Volda fekk ei flott opning av sesongen då dei i seriestarten for to veker sidan slo Nordstrand med fire mål i Oslo. Sidan den kampen skulle dei også ha møtt Ålgård heime, men denne kampen blei flytta grunna koronakarantene på ein spelar på Ålgård.

Oppfordrar til å bruke dei tilboda som finnast

Lufthamnsjef ved Ørsta/Volda lufthamn:

Oppfordrar til å bruke dei tilboda som finnast

Publisert:

Lufthamnsjef Svein-Arne Vik seier det er viktig å minne om at det trass i korona er eit bra tilbod ved Ørsta/Volda lufthamn, og at ein ikkje treng vere redd for å bruke det. På generelt grunnlag oppfordrar Vik til å nytte seg av alle dei tilboda som finst lokalt.

Ordføraren tente Volda sitt nye landemerke

Ordføraren tente Volda sitt nye landemerke

Publisert:

Sølvi Dimmen satt i kontakta som tente fyrlykta på moloen i småbåthamna i Volda sentrum.

Ottamarka

Volda 2015:

Ottamarka

Publisert: - Oppdatert: 02.11.2015 kl 21:09

2015: Ottamarka ligg på det som var Ottagarden si mark. Opphavleg hadde garden jord med åker og eng, frå der delar av Fjordsyn er i dag og til høgre kant av fotoet.

Øyra skule

Volda 2015:

Øyra skule

Publisert: - Oppdatert: 04.11.2015 kl 16:24

Møre 9. september 2015: Grunnarbeidet med nye Øyra skule starta for om lag ein månad sidan, og som ein ser av dette fotoet har arbeidet kome godt i gang.

Pinsekyrkja arrangerte Drive-In-gudsteneste

Pinsekyrkja arrangerte Drive-In-gudsteneste

Publisert:

Når det ikkje går an å samle meir enn 20 innandørs på grunn av koronapandemien, ville Pinsekyrkja i Volda tilby noko litt anna på ein av dei mest sentrale dagane i kristendomen. Dette resulterte i Drive-In-gudsteneste.

Politiet innfører midlertidig væpning

Politiet innfører midlertidig væpning

Publisert:

Torsdag 5. november vart det innført midlertidig væpning av innsatspersonell i politiet over heile landet.

Prestebustaden i Volda:

Prestegarden i Volda

Publisert: - Oppdatert: 13.12.2015 kl 23:16

Dagens prestebustad i Volda stod ferdig for innflytting i 1819. Men den første prestebustaden på Øyra i Volda, vart truleg bygd i 1758.

Rotset

Volda 2015:

Rotset

Publisert: - Oppdatert: 02.11.2015 kl 21:10

2015: Området vi ser på fotoet høyrer til Øvre Rotset.

Rotset hamn og nedre Rotset

Volda 2015:

Rotset hamn og nedre Rotset

Publisert: - Oppdatert: 06.11.2015 kl 00:11

På fotoet ser vi det som kan kallast nedre og indre Rotset. Fram til 1880-åra var området på nedre Rotset sentrum i Volda. Her var både kjøpmenn, industri og bank. Rotsetfjøra var sentral.

Volda 2015:

Røyslid/Heltne

Publisert: - Oppdatert: 18.12.2015 kl 19:24

Røyslid/Heltne-feltet ligg på det som var garden Heltne – Heltnane. Rundt 1970-talet starta utbygginga av byggjefeltet.

Røyslida

Volda 2015:

Røyslida

Publisert:

Røyslida er eit stort område i Volda, og ligg i lida ovanfor det som før var Lærarskulen.

Volda 2015:

Røyslida – Pedlida

Publisert: - Oppdatert: 05.12.2015 kl 09:23

Første huset i Røyslida vart bygt i 30 åra. Då vart det rekna som langt ut i skogen. No er Røyslida rekna som sentrumsområde.

Samlar seg om bassenget

Reagerer på kommunen sitt forslag om kutt:

Samlar seg om bassenget

Publisert: - Oppdatert: 16.10.2020 kl 13:15

– Dette er ei av sakene alle på vestsida står saman om, på tvers av bygdene. Bassenget er eit av dei få kommunale tilboda vi har att, det er ein viktig møteplass og har mykje å seie for både tryggleik i vatn og fysisk form.

Skal delta i regional finale i First Lego League

Skal delta i regional finale i First Lego League

Publisert: - Oppdatert: 23.10.2020 kl 13:40

To lag frå Ørsta ungdomsskule og eit lag frå Hornindal skule skal delta i Sogn og Fjordane si regionale finale i First Lego League laurdag 7.november.

Skal halde målekurs i gamle gymnas-bygget

Skal halde målekurs i gamle gymnas-bygget

Publisert:

– Mitt inntrykk er at her er eit litt mangelfullt kunst-tilbod i bygda, så no er tanken å blåse liv i målemiljøet med eit målekurs i gamle gymnas-bygget i Volda, seier kunstnar Mathis Nango.

Skal ta bygdepride ut att i gatene

Skal ta bygdepride ut att i gatene

Publisert:

– Vi veit at koronarestriksjonane vil gjelde også i 2021. Men på ein eller annan måte, skal vi ut i gatene igjen.

Volda 2015:

Småbåthamna og Volda sentrum

Publisert: - Oppdatert: 04.11.2015 kl 23:40

Volda sentrum er eit koseleg sentrum, med mykje gammal bebyggelse. Unn den sjølv ein flytur over hamneområdet og dei gamle husa med å sjå videoen.

Søkjer støtte til BUA Volda

Søkjer støtte til BUA Volda

Publisert:

Frivilligsentralen i Volda søkjer Sparebank1 Søre Sunnmøre om 100.000 kroner i støtte til utlånssentralen BUA Volda.

Stemningsfullt i Elvadalen

Klart for ei annleis markering av Øyralangs

Stemningsfullt i Elvadalen

Publisert:

Frå 23. oktober til 1. november vert Prestholmen i Elvadalen senter for ei spesiell lysmarkering av Øyralangs. Torsdag var elevar frå valfaget «Innsats for andre» i full gong med å lyssetje og lage fin stemning ved Prestholmen.

Studentar med kampanje for Skisenteret

Studentar med kampanje for Skisenteret

Publisert:

Volda Skisenter har i samarbeid med studentar frå Høgskulen kampanjeveke og det er lærerikt og spennande for studentane.

Sunniva med imponerande poengfangst

StikkUT-sesongen er over:

Sunniva med imponerande poengfangst

Publisert:

StikkUT-sesongen er ferdig og Sunniva Vågen Dimmen frå Volda står att med ein imponerande poengfangst. Frå 1. mai til 31. oktober har ho vore på 45 ulike turmål og har totalt 470 stikkUT-registreringar.

Tid for hauststell i hagen

Tid for hauststell i hagen

Publisert:

Oktober er på trappene og fargane i naturen vitnar om at hausten er i full sving. Møre har spurt Susanne Poulsen, leiar i Volda hagelag, om kva som er det viktigaste å tenkje på i hagen på denne tida av året.

Volda 2016:

Turtips: Reset - Vassverket

Publisert:

Mellom Reset/Volda Skisenter og Vassverket er det laga til ein flott skogsveg, som er fin å bruke til turveg sommar som vinter.

Video: Statsbyggstafetten vitjar Volda

Publisert: - Oppdatert: 18.03.2016 kl 23:40

Statsbygg feirar 200 år i 2016, og markerer jubileet med ein landsdekkjande stafett for å presentere vidda i arbeidet sitt. I dag kjem Statsbyggstafetten til Volda.

Vil ut på internasjonal marknad

Lokale brettspelutviklarar:

Vil ut på internasjonal marknad

Publisert: - Oppdatert: 23.11.2020 kl 12:17

Det lokale utviklingsselskapet Tombs Foundry AS har gjennom dei fire siste åra utvikla eit brettspel kalla «Heroes of the Sealening». No har dei søkt det kommunale næringsfondet om midlar for å få spelet ut på den internasjonale marknaden, og på sikt å kunne leve av spelutvikling.

Volda i vanskeleg bortekamp

Handball 1.divisjon damer

Volda i vanskeleg bortekamp

Publisert:

Volda fekk ein fin opptur sist helg då dei vann med åtte mål mot Randesund. I dag reiser laget til Arendal der dei i morgon skal møte laget som ligg på plassen over dei på tabellen. Grane, Arendal har hatt ei flott opning av sesongen og står med berre eit tap etter fem kampar.

Volda møter Fjellhammer

Volda møter Fjellhammer

Publisert:

I morgon tek Volda Handball i mot Fjellhammer til kamp i første divisjon.

Volda møter Nordstrand i serieopninga

Handball 1. divisjon damer:

Volda møter Nordstrand i serieopninga

Publisert:

Etter ei kamppause på seks månadar er det endeleg klart for seriespel att for Volda sine handballdamer. 1. divisjon har serieopning denne helga og Volda-damene reiser til Oslo der dei skal møte Nordstrand i seriepremieren.

Volda og den blå timen

Volda 2015

Volda og den blå timen

Publisert: - Oppdatert: 04.11.2015 kl 16:22

Den blå timen,tida mellom dag og natt då skuggane er veldig synlege. Ein tysdag i august 2015 vart det ein slik time.

Volda sentrum småbåthamn

Volda 2015:

Volda sentrum småbåthamn

Publisert: - Oppdatert: 06.11.2015 kl 00:14

Hamna i Volda sentrum er både miljøskapande og flott. Spesielt flott vert den sett frå lufta. Her er det liv og røre.

Volda 2015:

Volda sentrum: Vinterstemning i skumringstimen

Publisert: - Oppdatert: 15.02.2016 kl 22:52

Det skal ikkje så mykje snø til før vi får eit fint vinterlandskap sett frå lufta. Når det i tillegg er skumringstime, gir det ei fin julestemning.

Volda sin heldigaste far

Volda sin heldigaste far

Publisert:

– Det var litt rart å verte trekt ut blant så mange påmelde, men det er ekstremt kjekt å verte heidra på den måten, seier Svein Arild Roald.

360 grader Volda

Volda sjukehus 360 grader rundt

Publisert:

Volda sett frå Volda sjukehus, 360 grader rundt

Volda skisenter påska 2016: Nydeleg påskeføre i skiløypene

Publisert: - Oppdatert: 26.03.2016 kl 19:18

Volda skisenter melder om nydelege forhold i skiløypene ved Volda Skisenter.

VTI set fotballen på pause

VTI set fotballen på pause

Publisert: - Oppdatert: 04.11.2020 kl 07:47

I forbindelse med det nylege koronautbrotet på Volda Ungdomsskule har VTI Fotball sett all aktivitet på pause.

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Ved å besøke dette nettstedet vil noen data bli lagret. Dette er informasjon som er nødvendig for å kunne tilby tjenesten til deg.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...