Vi som jobbar her

Annonser/design/marknad


E-post til annonse: annonse@mre.no Tlf.: 70 07 44 22.


Tonje Marie N. Aarflot
Marknad/Prod. ansvarleg
Tlf. dir.: 70 07 44 26
Mob. tlf.: 920 56 517
E-post: tonje@mre.no

Randi Sandnes Våge
Grafisk designer/marknadskonsulent
Mob.tlf.: 911 92 796
E-post: randi@mre.no


Ingvild Otterlei Brenne
Ekspedisjonen
Tlf. 70 07 44 22
E-post: annonse@mre.no (for annonse) og abonnement@mre.no (for abonnement)

Lars Olav Drabløs
Marknad/grafisk designer
Mob. tlf.: 908 20 649
E-post: lars.drablos@mre.no


Redaksjonen

Tore Aarflot
Redaktør/Dagleg leiar
Tlf. dir.: 70 07 44 21
Mob. tlf.: 995 22 999
E-post: tore@mre.no
Leiar i støttegruppa for Sivert Aarflot-musee

Liv Jorunn Nyhagen
Journalist
Tlf. dir.: 70 07 44 23
Mob. tlf.: 476 46 541
E-post: liv@mre.no


Erling Olav Storegjerde
Journalist
Tlf. dir.: 70 07 44 25
Mob.tlf.: 469 66 279
E-post: erling@mre.no