- Ikkje eit berekraftig budsjett

Olav Øyehaug Opsvik sin reaksjon på forslag til Ørsta kommune sitt budsjett for 2021:

- Ikkje eit berekraftig budsjett

Publisert:

- Dette budsjettet er ikkje i balanse, og det er ikkje berekraftig. Her må det sterkare lut til og vi må sjå på faktiske kursendringar.

- Utruleg gledeleg at nybygg no er sikra

Gladnyheit for Ørsta vgs:

- Utruleg gledeleg at nybygg no er sikra

Publisert:

Både Ørsta vgs. og Volda vgs. fekk ei gladnyheit tysdag. Fleirtalet i fylkestinget vedtok å behalde Kunst, design og arkitektur, samt unngå ei halvering av Musikk, dans og drama. Ørsta VGS kan juble over nytt skulebygg, og at restaurant- og matfag består.

- Verdien av småkrafta vert blåst vekk

- Verdien av småkrafta vert blåst vekk

Publisert:

Per Are Sørheim (H) trur grunnrenteskatten er komen for å bli, men om den vert senka frå 10 MVA til 1,5 MVA som ekspertutvalet foreslår, ville ein i toppåret 2018 gått med 100 millionar kroner i underskot. No har Ørsta kommunestyre kome med ein uttale til finansdepartementet. – ...

– Alle former for verktøy ein sikker vinnar

Har fått god erfaring med å gi farsdagsgåve-tips:

– Alle former for verktøy ein sikker vinnar

Publisert:

Komande søndag er det klart for farsdag, heidersdagen for fedrar. Ved Coop Obs bygg i Volda har dei god erfaring med å gi tips til farsdags-presangar, og Møre har spurt kva dei brukar å anbefale.

– Den gjævaste prisen vi kunne fått!

– Den gjævaste prisen vi kunne fått!

Publisert:

Narvesen Ørsta vart kåra til Årets servicehandel 2019 av Norsk Tipping. – Dette er gjævt, prisen betyr mykje både for Ørsta og Volda, seier kjøpmann May Skaget Lysbakk.

– Det er heilt klart drifta som smertar

Vedtok Ørsta-budsjettet:

– Det er heilt klart drifta som smertar

Publisert:

– Vi må endre måten vi driv kommunen på for å oppnå balanse. Det vert ein krevjande omstillingsprosess med naudsynte strukturendringar, seier Per Are Sørheim (H), då Ørsta kommune vedtok budsjettet for 2020.

– Det handlar om å skape ei berekraftig framtid

Vartdal Plast opna anlegg for plastgjenvinning:

– Det handlar om å skape ei berekraftig framtid

Publisert:

Torsdag var det storslått opning av Vartdal Plast sitt nye anlegg for komprimering av EPS på Liadal i Ørsta kommune. Selskapet ønsker at anlegget skal bidra til det grøne skiftet, og på sikt er målet at dei sjølv skal vere 100 prosent sirkulære.

– Eit godt og viktig prosjekt

Sparebanken Møre sponsar «Digitale Foreldre»:

– Eit godt og viktig prosjekt

Publisert:

– Samskaperne sitt prosjekt «Digitale foreldre» er eit godt og viktig tiltak. Dei samlar foreldre og tek opp viktige problemstillingar rundt borna sitt digitale liv og hjelp til på vegen mot ei løysing. Vi i Sparebanken Møre ønskjer å verdsette slike gode prosjekt som vi meiner er med på ...

– I realiteten ein plan for å stoppe sentrumsutvikling i Ørsta

Senterpartiet vil stoppe utbygging av bustadfelt

– I realiteten ein plan for å stoppe sentrumsutvikling i Ørsta

Publisert:

Fleire av medlemane i formannskapet i Ørsta vart svært overraska då Senterpartiet fremja forslag om å prioritere jordvern framfor å halde fram med planane om eit bustadfelt på Fremre Mo. Etter at vedtaket som vart gjort enda med anke, er det no kommunestyret som får i oppgåve å avgjere ...

– Vi kan ikkje ha ei distriktsfiendtleg SFO-ordning

– Vi kan ikkje ha ei distriktsfiendtleg SFO-ordning

Publisert:

– Slik lovverket er forma ut i dag, er det tilstrekkeleg at kommunen tilbyr SFO ved berre ein skule. Både i Ørsta og Volda har vi sett korleis dette svake lovverket slår ut, ved at tilbodet på dei mindre skulane vert ustabilt, seier Marit Aklestad (SV).

– Vi kunne ikkje ha fått til Indiefjord noko annan stad i verda

Kulturprisvinnaren skryt av Bjørkefolket:

– Vi kunne ikkje ha fått til Indiefjord noko annan stad i verda

Publisert:

Årets kulturpris i Ørsta går til Silja Haddal Mork som festivalgründer for Indiefjord på Bjørke. Silja takkar Bjørkefolket for varmen og openheita, og lovar ny Indiefjord-festival til neste sommar.

107 år med kvalitet

107 år med kvalitet

Publisert:

Den tradisjonsrike klebutikken Staurset fekk Ørsta kommune sin Næringspris 2019. Prisvinnarane slo eit slag for lokalhandelen og minna kundane om at dei får dei butikkane dei fortener.

150 elevar på innovasjonscamp i Ørsta

150 elevar på innovasjonscamp i Ørsta

Publisert: - Oppdatert: 05.12.2019 kl 09:06

Etter fjorårets suksess, arrangerte Ørsta vgs. ny innovasjonscamp for alle Vg2-klassene ved skulen onsdag. 150 unge entreprenørar fekk ta del i ein heil dag med nyskaping.

24 bedrifter har søkt koronastøtte

Store tap blant Ørsta-bedriftene:

24 bedrifter har søkt koronastøtte

Publisert:

Bedrifter i Ørsta har tapt store summar etter korona. Ørsta kommune har vedteke å løyve kr. 600.000,- til saman i koronastønad, men dei fleste bedriftene melder om inntektstap frå 200.000 kroner til éin million kroner.

Åtvarar mot epost-svindel

Åtvarar mot epost-svindel

Publisert:

Den siste tida har Idar Knutsen fått tilsendt fleire e-postar som han med ein gong ser er svindel. Likevel er mange av dei såpass realistiske at han no vil gå ut og åtvare andre. – Ein må vere forsiktig med kva lenkjer ein klikkar på. Er ein uheldig kan det få store økonomiske ...

Ørsta 2015:

Bondalseidet og Sæbø

Publisert:

Himmelhøgt har filma på Bondalseidet vinteren 2015.

Dei fleste er fornøgde med smittevernet

Dei fleste er fornøgde med smittevernet

Publisert:

Innbyggjarane i Volda og Ørsta verkar å vere godt fornøgde med dei nasjonale smittevernsreglane og har trua på at vi kan stoppe viruset.

Eiga avdeling for kapitalrådgjeving

SpareBank1 Søre Sunnmøre:

Eiga avdeling for kapitalrådgjeving

Publisert:

Den nye avdelinga skal jobbe på tvers av privatkundar og bedrifter i heile marknadsområdet til SpareBank1 Søre Sunnmøre.

Fleire sektorar må kutte i drifta – men rådmannen får meir

Budsjettet for 2020 i Ørsta:

Fleire sektorar må kutte i drifta – men rådmannen får meir

Publisert:

Ørsta kommune går ei tung periode i vente med kutt i drifta og reduksjon i stillingar. Kommunale vegar vert foreslått lagt ned, gebyr for kommunale tenester aukar og ei midlertidig auke av eigedomsskatten kan verte aktuelt. Medan dei fleste må spare, får rådmannen og hennar stab 5,5 millionar ...

Gir næringsprisen til Eiksenteret

Ørsta kommune:

Gir næringsprisen til Eiksenteret

Publisert:

Næringsprisen i Ørsta kommune 2020 vert gitt til Eiksenteret Ørsta.

Gjekk heile fjellkjeda rundt Ørstafjorden

Gjekk heile fjellkjeda rundt Ørstafjorden

Publisert:

Denne helga forserte Sigrid Vedde Kroken og Thomas Riis heile fjellkjeda rundt Ørstafjorden til fots. På turen fekk dei med seg både soloppgang og solnedgang.

God innsats, men ikkje vidare til landsfinalen

Lokale skular på radiosendt quiz:

God innsats, men ikkje vidare til landsfinalen

Publisert:

I tre ulike radiosendingar på P1 Møre og Romsdal, onsdag, torsdag og fredag denne veka, har ein kunne høyre ivrige 10. klassingar frå Volda ungdomsskule, Sæbø skule og Dalsfjord skule delta i klassequizen. I Volda enda dei med 10 av 12 rette. På Sæbø sto dei att med fem rette, medan dei ...

Haust i Ørsta

Publisert:

Haust i Ørsta

Kan utsetje bygging av symjehall i minimum fire år

Kan utsetje bygging av symjehall i minimum fire år

Publisert: - Oppdatert: 28.11.2019 kl 10:41

Det er stort behov for eit nytt og samlande symjebasseng for skular, barnehagar, organisasjonar og symjeklubben i Ørsta. Men med dei økonomiske utfordringane kommunen står ovanfor, kan saka verte utsett til neste planperiode (2023-2027).

Klatrestjerne opna klatrevegg i Ørsta

Klatrestjerne opna klatrevegg i Ørsta

Publisert:

Laurdag vart den nye treningsveggen i Ørstahallen opna, og det med storstilt besøk av Magnus Midtbø.

Krev erstatning for Bjørxit

Krev erstatning for Bjørxit

Publisert:

Eit samrøystes kommunestyre i Ørsta vil, utan noko diskusjon, krevje erstatning for Bjørke og Viddal etter grensejusteringa til Volda.

Lokale dansarar hyller Aasen-tunet i ny dansefilm

Vidarefører UTSYN-prosjektet:

Lokale dansarar hyller Aasen-tunet i ny dansefilm

Publisert:

Einy Åm Sparks og sju av dei eldste dansarane ved Ørsta og Volda ballettskule brukte haustferien på å øve koreografi og spele inn ein ny dansefilm til ære for arkitekturen ved Aasen-tunet. Søndag 8. november skal den visast fram på storskjerm i bygget dei hyller.

Nokas vann avtalen ved Hovden flyplass

Nokas vann avtalen ved Hovden flyplass

Publisert:

Nokas tok nærast storeslem i konkurransen om tryggleiksleveransar til 42 Avinor-flyplassar. Securitas Transport Aviation Security (STAS) får, med sine om lag 1.300 tilsette, berre behalde tre av dei.

Nøgd med at talet er dobbelt så høgt som venta

Volda bedne om å ta i mot 30 flyktningar i 2021:

Nøgd med at talet er dobbelt så høgt som venta

Publisert:

– Vi er overraska, men veldig glade for at Volda kommun er oppmoda om å ta imot heile 30 flyktningar til neste år. Talet er nesten dobbelt så høgt som vi var førespegla, og spelar veldig positivt inn med tanke på å kunne halde oppe eit sterkt fagmiljø lokalt.

Oppfordrar til å bruke dei tilboda som finnast

Lufthamnsjef ved Ørsta/Volda lufthamn:

Oppfordrar til å bruke dei tilboda som finnast

Publisert:

Lufthamnsjef Svein-Arne Vik seier det er viktig å minne om at det trass i korona er eit bra tilbod ved Ørsta/Volda lufthamn, og at ein ikkje treng vere redd for å bruke det. På generelt grunnlag oppfordrar Vik til å nytte seg av alle dei tilboda som finst lokalt.

Ørsta Hest får innvilga lånegaranti

Ørsta Hest får innvilga lånegaranti

Publisert:

Hestesporten i Ørsta får innvilga lånegarantien på 9,451 millionar kroner, men det var usemje i kommunestyret om Ørsta Hest AS skulle få dekning for heile søknadsbeløpet eller ikkje.

Ørsta 2015:

Ørsta i vinterdrakt

Publisert: - Oppdatert: 17.11.2015 kl 20:02

Ørsta januar vinteren 2015.

Ørsta må ta til takke med tre slitne 50 år gamle basseng

Utsett ny symjehall:

Ørsta må ta til takke med tre slitne 50 år gamle basseng

Publisert:

Ørsta kommunestyre vedtok å utsetje bygging av ny symjehall i Ørsta i to år – til 2022. Det finnast ikkje midlar til basseng i budsjettet.

Ørsta sentrum 2015:

Ørsta sentrum video

Publisert: - Oppdatert: 05.11.2015 kl 09:23

Ta deg ein flytur over sentrum i Ørsta.

Ørsta småbåthamn

Publisert: - Oppdatert: 05.11.2015 kl 09:23

Hamna til Ørsta Småbåtlag ligg midt i Ørsta sentrum. Hamna er eit populært turmål for båtfolket.

Ørsta november 2015:

Øvre Mo

Publisert: - Oppdatert: 05.12.2015 kl 09:22

November 2015: I rekordfart har det vokse fram byggjefelt på Øvre Mo i Ørsta. Det har ikkje vore vanskeleg å få folk til å busetje seg der, for utsikta er fantastisk.

Politiet innfører midlertidig væpning

Politiet innfører midlertidig væpning

Publisert:

Torsdag 5. november vart det innført midlertidig væpning av innsatspersonell i politiet over heile landet.

Seier ja til nytt tilbygg ved Ørsta ungdomsskule

Ørsta kommunestyre med førebels vedtak:

Seier ja til nytt tilbygg ved Ørsta ungdomsskule

Publisert:

Eit samrøysta Ørsta kommunestyre sa torsdag ja til eit nytt tilbygg ved Ørsta ungdomsskule, men den formelle løyvinga vil dei vente med til budsjettmøtet i desember.

Ørsta 2015:

Sjagerlida, Farkvamen og Grepalida

Publisert: - Oppdatert: 26.11.2015 kl 20:41

Med stolte og kjende fjell i bakgrunnen og ei fantastisk utsikt mot Ørstafjorden, ligg Sjagerlida, Farkvamen og Grepalida flott til.

Sjømyrane

Ørsta/Ytre-Hovden 2015:

Sjømyrane

Publisert: - Oppdatert: 06.11.2015 kl 00:17

Sjømyrane er ein byggjefelt i Ytre-Hovden.

Skal delta i regional finale i First Lego League

Skal delta i regional finale i First Lego League

Publisert: - Oppdatert: 23.10.2020 kl 13:40

To lag frå Ørsta ungdomsskule og eit lag frå Hornindal skule skal delta i Sogn og Fjordane si regionale finale i First Lego League laurdag 7.november.

Skal filme til internasjonal serie på Saksa

Skal filme til internasjonal serie på Saksa

Publisert:

Tindefilm søkjer i samarbeid med Nord Helikopter Ørsta kommune om løyve til å sleppe av fire personar frå helikopter på Saksa komande torsdag.

Skredgruppa i redningsaksjon på Sulafjellet

Fekk skryt for innsatsen

Skredgruppa i redningsaksjon på Sulafjellet

Publisert: - Oppdatert: 13.04.2021 kl 17:34

Skredgruppa til Volda og Ørsta Røde Kors fekk ei travel helg då fleire naut snøen og finvêret i fjella. Laurdag kveld og natt til søndag måtte dei ut i redningsaksjon på Sulafjellet.

Stjernekamp-duo ute med julesong

Stjernekamp-duo ute med julesong

Publisert: - Oppdatert: 27.11.2019 kl 17:15

Voldingen Beate Lech og Kim Rysstad trollbinda sjåarane og dommarane i Stjernekamp på NRK laurdag etter laurdag. No er dei aktuelle med julesongen «Ljos».

Strandgata

Ørsta 2015:

Strandgata

Publisert: - Oppdatert: 04.11.2015 kl 23:17

Gamle industrihus vert bustadblokker i Ørsta.

Sunniva med imponerande poengfangst

StikkUT-sesongen er over:

Sunniva med imponerande poengfangst

Publisert:

StikkUT-sesongen er ferdig og Sunniva Vågen Dimmen frå Volda står att med ein imponerande poengfangst. Frå 1. mai til 31. oktober har ho vore på 45 ulike turmål og har totalt 470 stikkUT-registreringar.

Tende bål under tribunene ved Ørstahallen

Meldt til politet:

Tende bål under tribunene ved Ørstahallen

Publisert: - Oppdatert: 02.11.2020 kl 14:27

Ørsta kommune melder skadeverk på Ørstahallen til politiet etter at dei førre veke fekk melding om at det var blitt tent bål under ute-tribunene ved Ørstahallen.

Tjuveri og skadeverk ved Ørsta kulturhus

Tjuveri og skadeverk ved Ørsta kulturhus

Publisert:

Søndag 11. oktober oppdaga tilsette ved Ørsta kulturhus tjuveri og skadeverk på eigedomen. Det var då snakk om eit kjøleskap som var brote opp i foajéen, der mykje energidrikke var stole. Seinare i veka oppdaga einingsleiar at det var meir skade og fleire ting som var stolne.

Vel gjennomført kulturkafé i Ørsta

Vel gjennomført kulturkafé i Ørsta

Publisert:

74 personar var innom kulturkafeen i Ørstahallen for å markere Verdsdagen for psykisk helse fredag 9. oktober.

Vil innvilge lånegaranti for hesteanlegg

Vil innvilge lånegaranti for hesteanlegg

Publisert:

Rådmannen tilråda at formannskapet i Ørsta avslå søknaden om lånegaranti på 9,45 millionar kroner, men formannskapet vil hjelpe Hest AS med å realisere draumen om ein ridehall på Mosflata.

Vil plassere Fontena ved Svendsengarden

Ørsta Sogelag gir ikkje opp:

Vil plassere Fontena ved Svendsengarden

Publisert:

Det ligg svært langt inne for Sogelaget å godta ei anna plassering enn Røed-tomta ved Svendsengarden. Sogelaget viser til at Fylket, som er svært kritiske til plasseringa, ikkje har mynde til å stanse eit vedtak i kommunen.

Vinjevoll

Ørsta 2015:

Vinjevoll

Publisert: - Oppdatert: 04.11.2015 kl 23:16

Ørsta: Det sentrale området i fotoet er Vinjevoll.

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Ved å besøke dette nettstedet vil noen data bli lagret. Dette er informasjon som er nødvendig for å kunne tilby tjenesten til deg.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...