8.666 asylsøknader i oktober

Oslo (NTB): Utlendingsdirektoratet registrerte totalt 8.666 søknader om asyl i oktober. Dermed er det totale talet for i år komme opp i 21.946.

3.401 av dei som søkte asyl i oktober, kjem frå Syria. 2.033 kjem frå Afghanistan og 1.347 frå Irak. Det var dessutan 482 asylsøkjarar frå Eritrea og 403 frå Iran.

Det endelege talet på for oktober er noko lågare enn det anslaget UDI-direktør Frode Forfang presenterte på ein pressekonferanse måndag, da det vart oppgitt at det kom inn om lag 8.800 asylsøknader, men med atterhald om at ikkje alle søknader var registrert. Tala som vart lagt ut på nettsidene til direktoratet torsdag, er den eksakte oversikta over registrerte søknader. (©NPK)