– Fleire radikaliserte islamistar på asylmottaka

(NPK-NTB): Politiet i Østfold bekreftar at det er radikaliserte bebuarar på fleire asylmottak i fylket og seier at dei har urosamtalar med fleire.

Politiets utlendingsseksjon driv oppsøkjande verksemd på asylmottaka i Østfold. Dei har sett inn ein ekstra patrulje som besøkjer mottaka og gjer seg kjent med dei som bur der.

– Bakteppet er alvorleg nok, seier radikaliseringskoordinator i Aust politidistrikt Øyvind Moksnes til NRK.

– Vi er kjent med at det er personar som oppheld seg på mottak som er radikaliserte, som har med seg ulike typar mental bagasje frå fleire land, seier Moksnes.

Han legg ikkje skjul på at det er asylsøkjarar i Østfold politiet følgjer tett, på grunn av uro for radikalisering, men ønskjer ikkje å seie noko om kor mange.

– Vi kan seie det slik at det er urosamtaler i alle dei driftseiningane som Østfold politidistrikt består av. (©NPK)

Annonse