94 år gammal Auschwitz-vakt dømd til fengsel

(NPK-NTB-AFP): Ei 94 år gammal tidlegare vakt i dødsleiren til nazistane i Auschwitz er dømd til fem års fengsel for medverking til drap på 170.000 menneske.

Den tidlegare SS-soldaten Reinhold Hanning vedgår at han har vore vakt i Auschwitz, men nekta under rettssaka for å ha deltatt aktivt i drapa på fangar.

Ifølgje dommen deltok Hanning i sorteringa av fangar for å skilje dei som skulle setjast til tvangsarbeid, frå dei som vart sende rett i gasskammeret.

– Gjennom rolla si som vakt la han til rette for tusenvis av drap på fangar, sa aktor under rettssaka.

Retten i Detmold fann nittifireåringen skuldig etter tiltalen og dømde han til fem års fengsel. Som følgje av den høge alderen slepp han likevel mest truleg å sone dommen.

Blant dei 6.500 SS-soldatane som var vakter i Auschwitz, og som overlevde krigen, er færre enn 50 dømde opp gjennom åra.

Tida er no i ferd med å renne ut, og Hanning er truleg ein av dei siste som no må svare for brotsverka sine i ein rettssal.

Rettssaka mot Hubert Zafke, som var medisinsk ansvarleg i Auschwitz-Birkenau, er førebels utsett, fordi nittifemåringen har vore for sjuk til å møte i retten.

Ei anna Auschwitz-vakt, 93 år gamle Ernst Remmel, er òg tiltalt for medverking til massedrap, men saka mot han er enno ikkje avslutta. (©NPK)