– Norske regler strengare enn dansk «smykkelov»

(NPK-NTB): Eit rundskriv som blei innført under den raudgrøne regjeringa kan seiast å vere strengare enn den omstridde danske «smykkelova», meiner asyladvokat.

– Ser vi på beløpsgrensa er det norske regelverket utan tvil strengare, seier advokat Cecilie Schjatvet i Advokatfirmaet Hestenes og Dramer til NRK.

Rundskrivet slår fast at asylsøkjarar med meir enn 5.000 kroner i formue eller eigedelar kan trekkast i offentlege ytingar. Lova som Folketinget i Danmark vedtok tysdag opererer til samanlikning med ei beløpsgrense på 10.000 kroner.

Skilnaden er at den danske lova opnar for at politiet kan beslagleggje gjenstandar og pengebeløp, medan det i Noreg er snakk om trekk i ytingar.

Schjatvet stiller spørsmål ved den praktiske betydninga til rundskrivet, og viser til at ho knapt har høyrt om asylsøkjarar som har komme til Noreg med meir enn eit par hundrelappar i kontantar.

– Eg trur ikkje det er så mange i det politiske miljøet som har sett dette rundskrivet, sa KrF-nestleiar Dagrun Eriksen under ein debatt i Dagsnytt Atten onsdag.

Ho blei sjølv gjort kjent med regelverket ein times tid før sending, og vil no prøve å få det endra. (©NPK)

Annonse