Asylsaka: Avventande Støre krev gode svar frå Listhaug

(NPk-NTB): Ap-leiar Jonas Gahr Støre vil høyre svaret frå regjeringa før han tar stilling til om returane til Russland er i tråd med folkeretten. Inntil vidare står Ap bak regjeringa.

– Det er regjeringa som sit med ansvaret. Dei har apparatet til å vurdere både enkelttilfelle og grupper. Føresetnaden frå Arbeidarpartiet og andre parti på Stortinget for å støtte dei lovendringane som vart gjort, var at det skulle skje trygt innanfor norske forpliktingar etter internasjonale konvensjonar og verdiar vi står for. Det legg vi til grunn, seier Støre til NTB. (©NPK)