Barneombodet etterlyser fleire mobbeklager

(NPK-NTB): Fylkesmennene får framleis svært få mobbeklager samanlikna med kor mange som faktisk blir mobba, meiner Barneombodet.

Det er Fylkesmannen i dei enkelte fylka som har ansvaret for å sørgje for at norske skular handterer mobbing. I Oslo og Akershus har det i år vore ei seksdobling av talet på klager på mobbesaker, men framleis er det forsvinnande få som klager tiltak eller manglande tiltak frå skulane inn til Fylkesmannen, skriv Dagsavisen.

– Eg tenkjer at det er vanskeleg å unngå at fylkesmennene får inn fleire klager. Framleis er talet veldig lågt. Fleire bagatelliserer saker, har ikkje gode nok system, og ikkje alle skular er knytt til antimobbeprogram eller er med på kampanjar som verkar, seier spesialrådgivar Janicke Sæther Olsen hos Barneombodet til avisa.

Ho fortel at dei dagleg får inn ein lang rekkje klager. Og ifølgje Elevundersøkinga opplever 16.000 norske skuleelevar å bli mobba to-tre gonger i månaden.

Tidlegare i haust avslørte TV 2 at berre 134 mobbesaker i Noreg vart ettergått i fjor. I Sverige, der eit nasjonalt ombod har jobben med å sørgje for at mobbing i skulane blir etterforska, var talet på over 1.300.

Tidlegare i år foreslo det såkalla Djupedal-utvalet at Barneombodet kunne få rolla som nasjonal høyringsinstans i mobbesaker her til lands. Regjeringa har forslaget til vurdering. (©NPK)