Annonse

Bente Lier ny generalsekretær i SOS-barnebyer

(NPK-NTB): Bente Lier tek over etter Svein Grønnern som generalsekretær i SOS-barnebyer.

Lier kjem frå leiarstilling i Røde Kors, og har i tillegg brei erfaring frå privat sektor og organisasjonsliv, mellom anna nesten ni år som generalsekretær i Skiforeningen.

– Eg har følgt SOS-barnebyar i mange år, også som fadder, og er imponert over den viktige og gode jobben organisasjonen gjer for å gje barn ein god start i livet. Det er inga lett avgjerd å forlata Røde Kors, men høvet til å bidra i den vidare utviklinga av SOS-barnebyer i Noreg og internasjonalt kunne eg ikkje la gå frå meg, seier Lier som tek til i stillinga 1. november.

Svein Grønnern som har vore generalsekretær sidan 1995, varsla rundt årsskiftet at han ville trekkja seg som leder.

SOS-barnebyer er den største innsamlingsorganisasjon i Noreg på den private marknaden, og er til stades i 134 land og territorium. Organisasjonen hadde ved årsskiftet 120.000 fadrar i Noreg. (©NPK)