Bergen opnar for sykling mot køyreretninga

(NPK-NTB): Bergen vedtok torsdag å fjerne forbodet mot å sykle mot køyreretninga i dei einvegskøyrde gatene i byen.

I vedtaket ligg det også at byen skal bruke to millionar kroner på å legge til rette for sykling mot køyreretninga i einvegskøyrde gater i sentrum og delar av Sandviken og Årstad, skriv Bergens Tidende.

Prosessen starta for to og eit halvt år sidan, då bystyret bad dåverande byråd greie ut kvar det var mogleg å få til ei slik endring. 113 gater vart kartlagt, og Bymiljøetaten, som handterer trafikkløysingar i bybiletet, har komme fram til at 23 av desse no skal tilretteleggast.

– Byen skal dei neste åra gjennomføre «det grøne skiftet» og blant anna realisere gå- og sykkelbyen. Avgrensa trafikkareal tilseier at det må skje ei prioritering av gategrunn. Gjennom vedtak i saka blir det prioritert å innføre sykling mot køyreretninga i einvegsregulerte gater, framfor parkering, seier byråd for miljø og byutvikling Anna Elisa Tryti. (©NPK)