Annonse
Annonse

Den internasjonale straffedomstolen skriv ut arrestordre på Putin

Den internasjonale straffedomstolen (ICC) skriv ut arrestordre på Russlands president Vladimir Putin.

Annonse

ICC skriv ut i tillegg arrestordre på Russlands barneombod Maria Lvova-Belova.

ICC skuldar Putin for å vere ansvarleg for krigsbrotsverk gjort i Ukraina. Russiske styresmakter har fleire gonger avvist skuldingane.

Arrestordrane blir i stor grad sett på som symbolske ettersom Russland, til liks med land som USA, Kina og India ikkje anerkjenner ICCs jurisdiksjon.

Annonse