Annonse

Det skal bli lettare å få godkjent utdanning frå utlandet

(NPK-NTB): Mange flyktningar og innvandrarar får ikkje godkjent utdanninga si frå heimlandet når dei kjem hit. No er det håp om ein standard på tvers av landegrenser.

Unesco vedtok fredag å utvikle ein global konvensjon for godkjenning av kvalifikasjonar i høgare utdanning på tvers av landegrenser. Det var Noreg som tok initiativet til arbeidet med den globale konvensjonen, seier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Han meiner den blir viktig for å handtere den store flyktningstraumen i Europa.

– Konvensjonen vil sikre studentar ei rettferdig vurdering uansett kvar dei kjem frå. Skal vi klare å integrere dei som får opphald, er det heilt sentralt at dei får godkjent kvalifikasjonane sine for komme raskare ut i jobb, seier kunnskapsministeren i ei pressemelding.

Dei store kvalitetsforskjellane både i vurdering og godkjenning av utdanning og mellom utdanningar i ulike land, gjer det vanskelegare for Noreg å godkjenne kompetanse frå utlandet. Noreg er avhengige av dokumentasjon frå heimlandet til studentane.

– Ein global konvensjon kan også bidra til å løfte kvaliteten på høgare utdanning i mange delar av verda fordi vi må setje visse standardar for kvalitetssikring på nasjonalt nivå, seier Røe Isaksen. (©NPK)