E24: Avinor var berre dagar unna finansiell kollaps

Det statleg eigde Avinor skal ha vore berre dagar unna konkurs då regjeringa før helga varsla ein auke i inntektene til selskapet.

Annonse

Utan desse signala kunne det statlege selskapet vore på randa av konkurs alt no i november, skriv E24.

Avinor har hatt ein inntektssvikt på 16 milliardar kroner som følgje av pandemien. Regjeringa varsla ein inntektsauke i form av ein auke i lufthamnavgiftene på 200 millionar kroner for å unngå at flyplassar må leggjast ned.

– Ingen flyplassar skal leggjast ned. Derfor varslar vi økonomiske tiltak no, sa samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) før helga.

Avinor eig og driv 43 flyplassar. Klart største av desse er Gardermoen med 22,5 millionar passasjerar i fjor.

Til saman flaug 44 millionar passasjerar via Avinors flyplassar i 2022. Av desse flaug 27 millionar innanriks. Selskapet har 2800 tilsette.

I 2022 omsette Avinor for 10,4 milliardar kroner. Overskotet før skatt enda på 400 millionar kroner.

(©NPK)

Avinor har hatt ein inntektssvikt på 16 milliardar kroner som følgje av pandemien. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB / NPK

Annonse