EU sluttar opp om fransk fredsinitiativ

(NPK-NTB): Utanriksministrane i EU sluttar opp om Frankrikes forsøk på å blåse liv i fredsprosessen mellom Israel og palestinarane.

Dei 28 utanriksministrane i EU stiller seg bak det franske forslaget om å halde ein internasjonal fredskonferanse innan utgangen av året, skriv Haaretz.

EU-ministrane har òg vorte einige om å sy saman ein pakke med økonomiske, tryggingsmessige og diplomatiske insentiv dei kommande månadene for å lokke fram fredsviljen hos partane.

Ei av «gulrøtene» som Israel skal få presentert, er status som «spesiell og føretrekt partnar» for EU.

– EU er fast bestemt på å saman med andre internasjonale og regionale partnarar komme med eit konkret og stort bidrag til eit globalt sett av insentiv slik at partane inngår ein fredsavtale, heiter det i resolusjonen, som EU-landa vedtok i Brussel måndag. (©NPK)