Annonse

Fellesforbundet blir møtt med åtvaringar om pensjon

(NPK-NTB): Forbundsleiaren til Handel og Kontor Trine Lise Sundnes seier ho har tillit til at Fellesforbundet vil forhandla fram ei god pensjonsløysing med arbeidsgjevarane i Norsk Industri.

Men frå det radikale hjørnet i LO er åtvaringa klar: Kom heller tomhendt tilbake enn med ei ordning som inneber individuell pensjonssparing!

Overfor Dagens Næringsliv hevdar dei lokale LO-leiarane Roy Pedersen i Oslo og Arne Byrkjeflot i Trondheim at representantskapet i sist veke sette bom for den føretrekte modellen til Fellesforbundet.

– Debatten klargjorde standpunktet til LO, seier Pedersen til DN.

Det er venta at leiaren for Fellesforbundet, Jørn Eggum, tysdag vil avklara kva forbundet hand legg i «brede, kollektive ordninger». Orda blei lagt til kravet til LO før tariffoppgjeret, trass innstendige åtvaringar frå Fellesforbundet og LO-leiar Gerd Kristiansen.

Under møtet måndag i LO-sekretariatet blei det ikkje gjort noko vedtak som knappar inn handlingsrommet til Fellesforbundet ytterlegare i lønsoppgjeret som ventar. Hovudmotstandaren i den interne feiden om pensjon i LO, Handel og Kontor, uttrykkjer full tillit til Eggum og co.

– Representantskapet har sagt sitt. Eg stolar no på Fellesforbundet, det har eg alltid gjort. Loddet er hos dei, seier HK-leiar Trine Lise Sundnes til DN. (©NPK)