Femten studentar får millionar i gründerstøtte

(NPK-NTB): Forskingsrådet gir femten student-gründerar inntil ein million kroner kvar for å starte eiga bedrift.

Pengane gir Norsk Forskningsråd gjennom pilotordninga StudENT, som skal gjere det enklare for studentar med ein god ide å bli entreprenørar framfor å velje andre karrierevegar.

– Arbeidsplassane i framtida vil bli skapt av menneske som tør å ta ein sjanse, og som satsar på eigne evner og idear, seier næringsminister Monica Mæland i ei pressemelding.

Etter at forskingsrådet hadde vurdert 53 søknader, fekk dei 22 beste møte eit ekspertpanel for å presentere ideen sin og svare på spørsmål. Basert på presentasjonen valde panelet ut 15 kandidatar som vil få inntil ein million kroner kvar det neste året for å realisere ideen.

Ideane som får støtte, spenner seg frå utvikling av appar til høgeffektiv varmelagring av solenergi.

StudENT-ordninga er ein pilot i 2016 og skal bidra til læring både i Forskingsrådet og universitets- og høgskulesektoren. (©NPK)