Annonse
Annonse

Flyr-tilsette har lønnskrav på over 30 millionar kroner, ifølgje bustyrar

Over 400 tilsette er ramma av konkursen i flyselskapet Flyr, og ifølgje bustyraren til selskapet har dei lidd store tap.

Annonse

– Lønnskravet til dei tilsette vil i alle fall overstige 30 millionar kroner, anslår bustyrar Stine Snertingdalen overfor E24.

Ingen av selskapets 407 tilsette er førebels oppsagde – det blir oppgåva til bustyret å seie dei opp.

Dei tilsette har gjennom den statlege lønnsgarantiordninga krav på ubetalt lønn og feriepengar, med eit makstak på om lag 220.000 kroner. Det svarer til to gonger grunnbeløpet i folketrygda.

(©NPK)

Dei tilsette har store lønnskrav etter at Flyr gjekk konkurs. Foto: Hanna Johre / NTB

Annonse