FN-rapport: Kvart fjerde småbarnsdødsfall kjem av forureining

(NPK-NTB-AFP): Ifølgje ei gruppe miljøorganisasjonar er forureining og miljøøydeleggingar årsaka til over ein firedel av alle dødsfall blant barn under 5 år.

Forureining er ein 234 gonger hyppigare årsak til tidleg død enn det konfliktar er, ifølgje ein rapport frå FNs miljøprogram (UNEP), Verdshelseorganisasjonen og andre miljøinstitusjonar. Rapporten vart lagt fram under FNs miljøforsamling i Kenyas hovudstad Nairobi måndag. Målet med det vekelange møtet er å vurdere tilstanden for miljøet på kloden og utvikle globale politiske retningslinjer.

Luftforureining kostar 7 millionar menneskeliv årleg på verdsbasis, mens over 840.000 døyr av diarésjukdommar fordi dei ikkje har tilgang på reint vatn og sanitære fasilitetar. Fleire enn 100.000 døyr etter å ha blitt utsette for asbest.

– Ved å forbruke den økologiske infrastrukturen på planeten og auke forureiningsavtrykket, pådrar vi oss stadig større kostnader i form av helseskadar, åtvarar UNEP-sjef Achim Steiner. (©NPK)