Annonse

Folkehelseinstituttet blir rådd til å innføre HPV-vaksine til gutar

(NPK-NTB): Folkehelseinstituttet har fått råd om å innlemme HPV-vaksine til gutar i barnevaksinasjonsprogrammet.

I fjor sette Folkehelseinstituttet (FHI) i gang ei eiga vurdering av spørsmålet om gutar i Noreg skal få tilbod om HPV-vaksine. Ei arbeidsgruppe beståande av interne og relevante ekspertar har greidd ut om vaksinen skal bli tilbydd gratis til gutar gjennom det norske barnevaksinasjonsprogrammet.

Etter det Dagens Medisin har fått kjennskap til, tilrår gruppa at ein skal gi HPV-vaksine også til gutar.

FHI skal ta stilling til spørsmålet i januar.

Kunnskapssenteret konkluderte i januar i fjor med at vaksine mot humant papillomavirus (HPV) til gutar vernar mot kjønnsvorter, men at prisen på vaksinen avgjer om han er kostnadseffektiv.

HPV-vaksinen vart innført i barnevaksinasjonsprogrammet for jenter på 7. klassetrinn skoleåret 2009/2010 for å førebyggje livmorhalskreft. (©NPK)