Forbrukarrådet: dei billegaste fonda kjem best ut

(NPK-NTB): Fonda med dei høgste gebyra gir lågast avkastning, viser gjennomgangen Forbrukarrådet har gjort av obligasjonsfond dei siste fem åra.

Dei billegaste obligasjonsfonda kjem best ut i gjennomgangen til Forbrukarrådet. Avkastinga mellom dyre og billege obligasjonsfond er i beste fall noko lik.

– Forbrukarane sit att som taparane når meiravkastinga frå dei dyre fonda forsvinn i gebyra. Bruk forbrukarmakta di og bytt til dei fonda der du får mest att for pengane, rår fagdirektør Jorge Jensen i Forbrukarrådet.

Forbrukarrådets berekningar er sett ut frå på obligasjonsfond med minsteinnskot på maksimalt 250.000 kroner og med fem års avkastning.

På ei investering på 100.000 kroner over ti år betaler i dag typisk fondskundane 5.000 kroner for noko som blir tilbydd til 10.00 kroner av billegaste forvaltar. Dette er ein skilnad i pris på heile 500 prosent på tenester kor det som er dyrt ikkje har betre kvalitet enn billeg, ifølgje Forbrukarrådet.

Norske hushald har om lag 10 milliardar kroner i obligasjonsfond. Heile 97 prosent av desse midla er i fond som krev betydeleg høgare pris enn det billigaste fondet.

– Dette handlar om kva vi sit att med i pensjon i framtida. Sjekk finansportalen.no for dei beste fonda, seier Jensen. (©NPK)

Annonse