Annonse

Forsvarsadvokat fengsla i fire veker

(NPK-NTB): Advokaten som er skulda for å ha bedt ein torpedo kidnappe eit valdtektsoffer, vart fredag varetektsfengsla i fire veker, skriv VG.

Politiet bad om fire vekers varetekt med brev- og besøksforbod og dessutan medieforbod i heile perioden og isolasjon dei to første vekene.

Både politiet og forsvararen bad om lukka dører under fengslingsmøtet for advokaten. Dommaren godtok kravet.

Advokaten er sikta for forsøk på å motarbeide rettsstellet og for forsøk på grovt skadeverk. Dette skal gå fram av eit opptak av ein telefonsamtale.

Ein annan del av siktinga er basert på ein artikkel i VG fredag, der avisa legg fram enda eit opptak der advokaten og ein torpedo snakkar om å saboterte opningshelga for ein utestad i Fredrikstad i juni fjor.

Politiadvokat Sturla Henriksbø seier til NTB at politiet har ransaka både heimen og kontoret til advokaten for å sikre moglege bevis, og at dei er i ein innleiande fase av etterforskinga. Men det er opplysningane i VG som er bakgrunnen for kravet om varetekt.

– Vi må etterforske det som er komme fram, seier han.

Pressa sa at saka har stor offentleg interesse og bad om at fengslingsmøtet gjekk for opne dører, men både politiet og forsvararen til den sikta ønskte lukka dører.

Før dommar Inger Kjersti Dørstad kom inn, rakk den advokaten den sikta, Anders Brosveet, å seie til pressa at klienten hans avviser straffskuld, og at han meiner at det politiet hadde lagt til grunn i siktinga, ikkje er ulovleg.

Dommar Dørstad uttrykte forståing for at pressa bad om opne dører, men la vekt på opplysningar den sikta skal ha komme med under avhøyret torsdag kveld da ho bestemte at fengslingsmøtet måtte gå for lukka dører. (©NPK)