Forsvarsministeren innrømmer feil om Nammo-avgjerd

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) innrømmer at saker knytt til våpenprodusent Nammo burde vore handtert som innsideinformasjon.

Annonse

I samband med ei gransking i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har forsvarsministeren tidlegare svart at sakene knytt til Nammo ikkje vart handtert som innsidesaker.

Etter at Ola Borten Moe (Sp) måtte gå av som statsråd for å ha handla aksjar i Nammos eigarselskap, Kongsberg Gruppen, har Gram og Forsvarsdepartementet i ettertid konkludert med at dette truleg var feil, og at saker knytt til Nammo burde ha vorte behandla som innsideinformasjon.

– I lys av det som har komme fram den seinare tida, mellom anna gjennom media, var det naturleg å setje i gang ein slik gjennomgang for å sikre at departementet har ei tilfredsstillande praktisering av innsideregelverket. Gjennomgangen har vist at delar av sakskomplekset sannsynlegvis burde vore handtert som innsideinformasjon, skriv Gram i eit brev til kontrollkomiteen.

Han opplyser også om at det går føre seg arbeid i departementet med å sjå på praksis for handtering av innsideinformasjon.

(©NPK)

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram.
Foto: Fredrik Varfjell / NTB / NPK

Annonse