Fred. Olsen får byggje vindkraftverk i Rogaland

(NPK-NTB): Fred. Olsen Renewables AS har fått konsesjon til å byggje Gilja vindkraftverk i Gjesdal kommune i Rogaland. Anlegget vil produsere straum tilsvarande forbruket til 20.000 bustader.

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) hadde gitt konsesjon til prosjektet, men dette blei klaga på av blant anna lokale hytteeigarar, natur- og friluftsorganisasjonar og Fylkesmannen i Rogaland. No har Olje- og energidepartementet avgjort at klagene ikkje takast til følgje.

– Gilja er eitt av dei betre vindkraftprosjekta departementet har behandla. Prosjektet vil bidra til betydeleg auka kraftproduksjon og gir sysselsetting i ein region som står i ein krevjande situasjon. Eg ønsker Fred. Olsen lykke til med det vidare arbeid med å få realisert utbygginga, seier olje- og energiminister Tord Lien (Frp).

Departementet opplyser at dei har vurdert både landskapsverknader og friluftsinteresser og funne at det var grunnlag for å gi konsesjon.

– Departementet har lagt vekt på dei gode teknisk/økonomiske føresetnadene for prosjektet og at konfliktane med naturmangfald er mindre enn det ein normalt kan forvente ved såpass store vindkraftprosjekt, opplyser Olje- og energidepartementet.

Dagleg leiar Erik Thoring i Naturvernforbundet i Rogaland seier vedtaket er beklageleg. Forbundet var blant dei som klaga på den første konsesjonen. Han trur det er skepsis til vindkraft i befolkninga.

– Det påverkar jo folks kvardagslandskap betydeleg, seier han til (©NPK) Sysla.