Frps asyl-linje provoserer regjeringspartnar Høgre

(NPK-NTB): Det er full skjering mellom Høgre og Framstegspartiet om asylinnstrammingane som no er til behandling på Stortinget.

Etter det NTB kjenner til er irritasjonen stor i Høgre over framferda til regjeringspartnaren. Frp insisterer på å stemme for alle dei 40 forslaga til regjeringa, noko som ifølgje kjelder i Høgre paradoksalt nok kan føre til færre innstrammingar enn om partiet hadde latt primærstandpunkta falle og heller søkt breie kompromissar.

Ved å sjå dei mest omstridde forslaga falle i stortingssalen, vil Frp kunne halde Ap og dei andre partia ansvarlege for å vatne ut og mjuke opp asylpolitikken til regjeringa. Strategien provoserer Høgre, som meiner det er oppgåva til ei mindretalsregjering å søke ansvarlege kompromissar.

Ei kjelde i Høgre skuldar Frp for å vere meir opptatt av eigen partiorganisasjon enn å styre landet og oppnå fleirtal for innstrammingar. Irritasjonen går etter det NTB erfarer heilt til topps i partiet.

Statsminister Erna Solberg (H) er sjølv godt orientert om den fastlåste situasjonen i kommunalkomiteen, som etter planen skal si innstilling i saka 6. juni. (©NPK)