Annonse

Fylkeslegen opnar tilsynssak mot sjukeheim i Bergen

(NPK-NTB): Ein overgrepsdømt mann som no er drapstiltalt, fekk jobbe på Betanien i Bergen utan at referansane vart sjekka. No opnar Fylkeslegen tilsynssak.

Det bekreftar fylkeslege Helga Arianson overfor Bergensavisen.

– Vi må undersøkje om det har skjedd brot på helselovgjevinga. Vi vil sjå på det som kjem fram med tanke på pasientar og enkeltpersonell. Det kan også bli aktuelt å sjå på styring og leiing på Betanien, seier assisterande fylkeslege Sjur Lehmann til avisa.

Betanien-direktør Knut Rasmussen seier han ser på det som naturleg at Fylkeslegen opnar tilsynssak.

Den 51 år gamle mannen begynte på Betanien rehabiliterings- og sjukeheim i 2012, skriv Bergensavisen. Referansane hans vart ikkje sjekka då han vart tilsett.

Etter tre månader kom det klagar på upassande åtferd mot to kvinnelege kollegaer. Ei tid seinare kom det fleire nye klager frå både pasientar og tilsette for upassande åtferd og tafsing.

Mannen er no tiltalt for forsettleg drap under skjerpande omstende på den 35 år gamle etiopiske kvinna Yewhalashet Demeke Ameha i desember 2014. Aktor har bedt om 16 års forvaring.

Den tiltalte er dansk statsborgar og opphavleg frå Sri Lanka. Han er domfelt fleire gonger i Danmark, blant anna for vald og seksuelle overgrep. (©NPK)