Gallup

Bør lysfiske forbys i fjordane våre?

Denne gallupen er avsluttet og du kan ikke stemme lenger!

 
0%
50%
100%
 
Ja, slikt fiske tek med seg alt som er
233 (67,5%)
Det bør i alle fall vere fredingssoner enkelte stader
41 (11,9%)
Nei, dette er trass alt levebrødet til mange fiskarar
71 (20,6%)

Det er avgitt 345 stemmer.

Vis alle galluper