Gallup

Det kan gå mot bru over Voldsfjorden. Kva meiner du?

Denne gallupen er avsluttet og du kan ikke stemme lenger!

 
0%
50%
100%
 
Flott! Dette har vore etterlengta!
93 (42,9%)
Bra med bru, men den burde vore bompengefri.
11 (5,1%)
Godt tiltak, for då vert vestsida nærare knytt til sentrum.
16 (7,4%)
Eg kjem til å sakne ferjesvelene.
33 (15,2%)
Fjorden vert ikkje den same utan ferja.
19 (8,8%)
Nei, huff. Då vert det umogleg å kome seg frå Folkestad til sentrum utan bil!
12 (5,5%)
Bryr meg ikkje, reiser sjeldan over fjorden.
33 (15,2%)

Det er avgitt 217 stemmer.

Vis alle galluper