Annonse

Gallup

Det nærmar seg valet 2023: Kva parti skal du røyste på?

Denne gallupen er avsluttet og du kan ikke stemme lenger!

 
0%
50%
100%
 
Arbeidarpartiet
43 (7,4%)
Framstegspartiet
78 (13,4%)
Høgre
144 (24,8%)
Industri- og næringspartiet
111 (19,1%)
Konservativt
23 (4,0%)
Kristeleg Folkeparti
25 (4,3%)
Miljøpartiet dei grøne
56 (9,6%)
Raudt
17 (2,9%)
Senterpartiet
46 (7,9%)
Sosialistisk Venstreparti
21 (3,6%)
Venstre
17 (2,9%)

Det er avgitt 581 stemmer.

Vis alle galluper