Gallup

Er det rett å samlokalisere Vikebygda og Bratteberg skular?

Denne gallupen er avsluttet og du kan ikke stemme lenger!

 
0%
50%
100%
 
Ja, klassene vert litt større og kommunen sparar pengar
208 (49,5%)
Nei, Vikebygda er ein god skule, med god SFO
139 (33,1%)
Kommunen bør halde på tre sentrumsskular, og fordele elevane betre
73 (17,4%)

Det er avgitt 420 stemmer.

Vis alle galluper