Gallup

Er det rett at Ørsta skal få kring 180 millionar fordelt på 20 år for Bjørke?

Denne gallupen er avsluttet og du kan ikke stemme lenger!

 
0%
50%
100%
 
Ja, Ørsta har budsjettert med desse midlane
283 (25,7%)
Nei, det er Volda som får drftsansvaret for Bjørke framover
819 (74,3%)

Det er avgitt 1102 stemmer.

Vis alle galluper