Gallup

Er du nøgd med valresultatet?

Denne gallupen er avsluttet og du kan ikke stemme lenger!

 
0%
50%
100%
 
Ja, strålande - kunne ikkje vore meir nøgd!
64 (22,1%)
Greitt nok
43 (14,9%)
Alt blir som før, uansett kven som vinn valet
20 (6,9%)
Nei, no er det nummeret før eg flyttar frå kommunen
102 (35,3%)
Nei, men eg skal vel klare å leve med det
41 (14,2%)
Eg røysta ikkje, så eg har ikkje rett til å klage
7 (2,4%)
Gadd ikkje røyste, for eg måtte stå altfor lenge i kø
12 (4,2%)

Det er avgitt 289 stemmer.

Vis alle galluper