Gallup

Forbundsheimen kjem for sal. Kva håper du kjem på tomta?

Denne gallupen er avsluttet og du kan ikke stemme lenger!

 
0%
50%
100%
 
Hybelhus
22 (13,9%)
Utvidingsareal for høgskulen
67 (42,4%)
Aktivitetshus/ungdomsklubb
9 (5,7%)
Bustader for pensjonistar
10 (6,3%)
Einebustad(er)
4 (2,5%)
Hotell/uteplass
46 (29,1%)

Det er avgitt 158 stemmer.

Vis alle galluper