Annonse

Gallup

Har du eller barna dine nytta nokon av dei gratis aktivitetstilboda for barn/unge i Volda i sommar?

Denne gallupen er avsluttet og du kan ikke stemme lenger!

 
0%
50%
100%
 
Ja, kjempekjekt med slike tilbod
22 (9,0%)
Ikkje enno, men det blir seinare i sommar
6 (2,4%)
Nei, eg/vi har ikkje hatt behov for det
217 (88,6%)

Det er avgitt 245 stemmer.

Vis alle galluper