Gallup

Har du hatt korona?

Denne gallupen er avsluttet og du kan ikke stemme lenger!

 
0%
50%
100%
 
Ja
293 (44,1%)
Nei
330 (49,6%)
Usikker
42 (6,3%)

Det er avgitt 665 stemmer.

Vis alle galluper