Gallup

Har du røysta under Stortingsvalet 2021?

Denne gallupen er avsluttet og du kan ikke stemme lenger!

 
0%
50%
100%
 
Ja, eg røysta på førehand
307 (73,6%)
Ja, eg røysta på valdagen
87 (20,9%)
Nei, eg røysta ikkje denne gangen
23 (5,5%)

Det er avgitt 417 stemmer.

Vis alle galluper